Vĩnh Phúc đứng thứ 4 cả nước về chỉ số công khai ngân sách tỉnh năm 2018

17/06/2019

Ngày 12/6, Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách (VEPR) công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh năm 2018 (POBI). Đây là bộ chỉ số do Liên minh Minh bạch ngân sách (BTAP) phối hợp cùng VEPR thực hiện.

Theo kết quả được công bố, với thang điểm 100, Vĩnh Phúc đạt 82,05 điểm, đứng thứ 4 cả nước, thuộc nhóm A – nhóm các tỉnh công khai đầy đủ thông tin về ngân sách nhà nước (cùng với các địa phương: Vĩnh Long – 90,52 điểm, Bà Rịa-Vũng Tàu với 85,91 điểm, Đà Nẵng - 83,09 điểm, Quảng Nam - 76,68 điểm, Hậu Giang – 76,66 điểm).

Chỉ số công khai ngân sách 2018 được khảo sát dựa trên hai trụ cột chính: Minh bạch công khai ngân sách và sự tham gia của người dân. Cơ quan khảo sát sẽ đánh giá các tài liệu liên quan đến ngân sách có được công khai đầy đủ theo quy định của pháp luật hay không.

Cụ thể, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định các loại tài liệu về ngân sách phải bắt buộc công khai như: Dự toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội, HĐND phê duyệt; dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết đinh; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước,...

POBI 2018 được thực hiện theo thang điểm với 4 mức. Mức A từ 75 - 100 điểm, là mức độ công khai đầy đủ; mức B từ 50 - 75 điểm, là mức công khai tương đối; mức C từ 25 - 50 điểm, là mức chưa đầy đủ và mức D từ 0 - 25 điểm là mức công khai ít.

Chỉ số công khai ngân sách là công cụ giúp các tỉnh, thành phố có thể tham chiếu và đo đạc mức độ công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với công tác quản lý ngân sách tại địa phương.

Minh Sao (t/h)

Các tin đã đưa ngày: