Năng suất lúa vụ Mùa trên địa bàn tỉnh ước đạt 54 tạ/ha

10/10/2018

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày qua, bà con nông dân trong tỉnh đã huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa để triển khai sản xuất vụ đông theo đúng khung thời vụ.

Với diện tích gieo cấy hơn  25.000ha lúa, tính đến ngày 5/10, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong lúa mùa 2018. Theo đánh giá sơ bộ, năng suất lúa bình quân ước đạt gần 54 tạ/ha, tăng khoảng 10%; sản lượng đạt khoảng 135.000 tấn, tăng gần 6% so với vụ mùa năm 2017. Trong đó, một số địa phương có năng suất lúa vụ Mùa ước đạt cao là: Yên Lạc 60 tạ/ha, Vĩnh Tường 57 tạ/ha, Sông Lô đạt trên 52 tạ/ha...

Thành quả đạt được sẽ tạo động lực để nông dân Vĩnh Phúc phấn khởi bước vào sản xuất vụ mới

Có được kết quả trên là do ngành Nông nghiệp đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân gieo trồng đúng khung lịch thời vụ; làm tốt công tác dự tính, dự báo phòng trừ sâu bệnh và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt. Đặc biệt, những cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn của tỉnh đã đi vào cuộc sống, góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu giống lúa, đưa các các giống lúa mới có năng suất, chất lượng như: Thiên ưu 8, RVT, BC15, HT1, TBR225 vào sản xuất.

Thời điểm này, cùng với động viên nông dân tập trung thu hoạch hết diện tích lúa mùa còn lại để đẩy nhanh tiến độ làm đất sản xuất cây vụ Đông năm 2018. Ngành Nông nghiệp tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị cung ứng giống, phổ biến khoa học kỹ thuật và thực hiện tốt công tác quản lý vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật để nông dân không mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến sản xuất.

Theo kế hoạch, vụ đông 2018, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 19.000ha cây hằng năm; tổng giá trị sản xuất đạt trên 1.200 tỷ đồng. Trong vụ này, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây trồng hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm hàng hóa của tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện để các địa phương thực hiện dồn thửa, đổi ruộng; khuyến khích các tổ chức nhân thuê, gom ruộng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Anh Tuệ

Các tin đã đưa ngày: