Thu ngân sách 9 tháng năm 2018 ước đạt 72% dự toán

01/10/2018

9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã tích cực triển khai cụ thể hóa các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo theo dõi, đánh giá, phân tích tình hình và đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2018 dự kiến đạt 57.334 tỷ đồng, tăng 8,02% so cùng kỳ năm 2017, trong đó, tổng giá trị tăng thêm đạt 44.582 tỷ đồng, tăng 10,79% so cùng kỳ. Trong tổng số giá trị tăng thêm, ngành nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 3.959 tỷ đồng, tăng 3,85%; ngành công nghiệp, xây dựng đạt 29.655 tỷ đồng, tăng 13,23%; ngành dịch vụ đạt 10.968 tỷ đồng, tăng 7,14%.

Các doanh nghiệp ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển
tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng ước đạt 21.675 tỷ đồng, đạt 72% dự toán. Trong đó thu nội địa ước đạt 18.430 tỷ đồng, bằng 69% dự toán và bằng 108% so cùng kỳ, tập trung vào một số lĩnh vực như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 161 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 14.639 tỷ đồng; thu từ tiền sử dụng đất đạt 1.200 tỷ đồng,... Bên cạnh đó thu từ xuất nhập khẩu 9 tháng ước thực hiện 3.200 tỷ đồng, đạt 108% dự toán.

Tuy vậy, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng vừa qua và dự kiến cả năm là rất khó khăn, khả năng không đạt dự toán chủ yếu từ lĩnh vực thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nguyên nhân là do giá xe sản xuất trong nước của hai công ty Honda và Toyota giảm do thuế xuất nhập khẩu đối với linh kiện ô tô từ các nước ASEAN giảm xuống còn 0% và do phải cạnh tranh với các hãng ô tô khác. Bên cạnh đó năm 2018, hai công ty Honda và Toyota chuyển chiến lược kinh doanh sang sản xuất các dòng xe có dung tích xilanh nhỏ , thuế suất tiêu thụ đặc biệt thấp, nên thuế bình quân phải nộp trên 1 xe sản xuất trong nước của hai công ty này giảm. Đồng thời, năm 2018, công ty Honda tiếp tục đầu tư mở rộng nhà máy tại tỉnh Hà Nam cũng sẽ làm ảnh hưởng đến số thu ngân sách nhà nước của tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhật Ánh

 

Các tin đã đưa ngày: