Doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2017 tăng gần 12%

10/10/2017

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, 9 tháng năm 2017, tình hình kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh ổn định. Số lượng các cơ sở tham gia kinh doanh thương mại dịch vụ biến động không nhiều, tuy nhiên, nhiều đơn vị, cơ sở đã mở rộng ngành nghề, đa dạng hoá các mặt hàng và phương thức kinh doanh, kết quả lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Đây cũng là thời gian người dân chuẩn bị đón Tết Trung thu nên nhu cầu mua sắm bánh trung thu và đồ chơi trẻ em tăng hơn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt 3.536 tỷ đồng, tăng gần 2% so tháng trước và tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính chung 9 tháng năm 2017, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 29.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, kinh tế Nhà nước đạt 185 tỷ đồng, kinh tế tập thể 45,6 tỷ đồng, kinh tế cá thể 15.652 tỷ đồng, kinh tế tư nhân trên 11.000 tỷ đồng, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.890 tỷ đồng. Phân theo nhóm ngành kinh tế: Ngành thương nghiệp bán lẻ thực hiện gần 26.000 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 20%; ngành kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch trên 2.560 tỷ đồng, tăng gần 11% và các ngành dịch vụ khác thực hiện xấp xỉ 1.400 tỷ đồng, tăng trên 12%.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: