Thu ngân sách 7 tháng đạt 75,1% kế hoạch năm

20/08/2004
Đến hết tháng 7-2004, toàn ngành Thuế đã thu vào NSNN đạt 75,1% kế hoạch và tăng 115% so với cùng kỳ năm 2003 ...

THU NGÂN SÁCH 7 THÁNG ĐẠT 75,1 % KẾ HOẠCH

     Đến hết tháng 7-2004, toàn ngành Thuế đã thu vào NSNN đạt 75,1% kế hoạch và tăng 115% so với cùng kỳ năm 2003, trong đó chỉ tiêu thu ngoài quốc doanh  đạt 67,7% KH, thu DN có vốn ĐTNN đạt 69,5% KH, thu thuế thu nhập cá  nhân đạt 86,6% KH, thu trước bạ đạt 91,4% KH... có 5/15 chỉ tiêu thu đã hoàn thành kế hoạch năm là thuế nhà đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuế đất và thu khác ngân sách; 14/15 chỉ tiêu có mức thu tăng so với cùng kỳ... 9/12 đơn vị nhận kế hoạch thu có mức thu tăng hơn cùng kỳ, tiêu biểu là các đơn vị: Phòng Quản lý doanh nghiệp số 1, Phòng Quản lý  doanh nghiệp số 2.

     Những tháng cuối năm 2004, ngành Thuế tỉnh phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức dự toán thu NSNN năm 2004 từ 5 - 10%, đạt mức tăng trưởng về thu ngân sách cao hơn so với năm 2003, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các luật thuế, đặc biệt là các luật thuế mới sửa đổi, bổ sung trên địa bàn toàn tỉnh.

Nguyễn Thu Hạnh
(Cục thuế tỉnh)

Các tin đã đưa ngày: