Vì sao thu khu vực quốc doanh còn thấp?

11/08/2004
Vì sao thu khu vực quốc doanh còn thấp?
Năm 2004,` việc thực hiện nhiệm vụ thuế hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi. Tích hình KT - XH của tỉnh có những bưóc`phát triển khá và ổn định, hệ thống chính sách, pháp luật thuế dần được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện

VÌ SAO THU KHU VỰC QUỐC DOANH CÒN THẤP?

       Tổng thu đạt cao - vượt 134,5% so cùng kỳ

       Năm 2004,' việc thực hiện nhiệm vụ thuế hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi. Tích hình KT - XH của tỉnh có những bưóc'phát triển khá và ổn định, hệ thống chính sách, pháp luật thuế dần được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện... Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, thời gian qua đã bộc lộ những khó khăn như nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được

Cán bộ đội thuế phường Ngô Quyền, thị xã Vĩnh Yên kiểm tra việc kê khai nộp thuế

giao năm 2004 là 826 tỷ đồng, cao hơn so với thực hiện của năm 2003 tới 29%. Mặt khác, kinh tế của tỉnh tuy có mức tăng trưởng khá nhưng chưa đồng đều và vững chắc, còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan, các đối tượng nộp thuế trên địa bàn tỉnh cũng gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách.

       Ở khối doanh nghiệp có vốn ĐTNN, các công ty hàng năm có số nộp ngân sách lớn như: Toyota Việt Nam, Hon da Việt Nam... những tháng đầu năm 2004 đã tăng lượng hàng xuất khẩu, giảm lượng xe tiêu thụ trong nước (về lợi ích quốc gia là rất tốt, nhưng rõ ràng số thu nội địa của tỉnh sẽ bị hạn chế). Mặt khác, do những tác động bất lợi của thị trường thế giới, những ảnh hưởng nhất định của chính sách điều hành cụ thể nhằm điều tiết tiêu dùng và bình ổn giá nên một số doanh nghiệp chưa có điều kiện phát huy hết công suất thiết kế, giá thành sản phẩm còn cao, chưa mở rộng được thị phần tiêu thụ như việc tăng giá xe của Công ty Toyota Việt Nam đã làm cho lượng xe tiêu thụ trong các tháng 3,4,5 vừa qua chỉ bằng 63% lượng xe tiêu thụ tháng 12- 2003. Đây là một yếu tố để số thu ngân sách nhà nước nước tỉnh bị ảnh hưởng và không vững chắc. Ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, tuy có số lượng đối tượng nộp thuế đông nhưng đa phần là các hộ nhỏ, kinh doanh theo thời vụ, chủ yếu kinh doanh vật tư phục vụ nông nghiệp và các nhu yếu phẩm ở các xã thuần nông. Hơn 900 doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, các HTX... phần lớn có quy mô nhỏ, công nghệ sản xuất lạc hậu, vốn đầu tư hạn chế, hoạt động chủ yếu bằng vốn vay, không đủ khả năng thực hiện các dự án lớn, chất lượng sản phẩm thấp, giá thành cao, sản xuất kinh doanh không hiệu quả dẫn đến số nộp ngân sách thấp, cá biệt có những đơn vị không có số nộp ngân sách. Trước tình hình đó, ngành Thuế tỉnh đã tăng cường công tác quản lý thuế trên địa bàn, tổ chức đồng bộ các biện pháp hành thu trên cơ sở rà toát, phân tích, đánh giá các nguồn thu, khoản thu trên đa bàn để giao kế hoạch thu tới từng đơn vị. Đồng thời ngành Thuế tỉnh đã thực hiện triệt để .các' quy trình hành thu theo hướng cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu cho ngân sách nhà nước; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 07/ 2002 của UBND tỉnh về chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực vận tải, XDCB tư nhân, khai thác cát, sỏi, đá… Một yếu tố quan trọng nữa là Cục Thuế tỉnh đã phát huy được hiệu quả phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tăng cường tư vấn hỗ trợ đối tượng nộp thuế như hương dẫn kịp thời các doanh nghiệp thực hiện mã số thuế, đáng ký thuế, quản lý sử đụng ấn chỉ... Bên cạnh các hoạt động nghiệp vụ, ngành Thuế tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua không những trong ngành mà được phát động tới cả đối tượng nộp thuế với phong trào thi đua "Sản xuất, kinh doanh giỏi, nộp thuế tốt” Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã vượt qua khó khăn, tích cực tìm kiếm thị trường, cải tiến mẫu mã nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường hạch toán kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh... Với tất cả những cố gắng của cán bộ, CNVC của ngành Thuế và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong tỉnh, tổng thu trong 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt 581,208 tỷ đồng, bằng 70,4% kế hoạnh HĐND tỉnh giao và đạt 234,5% so với cùng kỳ 2003. Một số chỉ tiêu thu đạt cao là: thu từ khu vực đầu tư nước ngoài đạt 421 ,2 tỷ đồng, bằng 68,5% kế hoạch năm và bằng 315% so với cùng kỳ; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 28,5 tỷ đồng, bằng 60,7% kế hoạch năm và bằng 138,8% so với cùng kỳ...

       Chỉ tiêu thu khu vực quốc doanh đạt thấp

       Các chỉ tiêu thu tăng 6 tháng đầu năm 2004 hầu hết đều vượt so với kế hoạch , trong đó có 8/15 chỉ tiêu đạt trên 70% kế hoạch năm, 13/15 chỉ tiêu có mức thu tăng so với cùng kỳ... nhưng duy có chỉ tiêu thu từ khu vực quốc doanh đạt thấp so với kế hoạch năm 2004 (thu từ xí nghiệp quốc doanh T.Ư đạt 14,86 tỷ đồng đạt 38,6% kế hoạch năm và bằng 97,5% so với cùng kỳ; thu từ xí nghiệp quốc doanh địa phương đạt 3,2 tỷ đồng, bằng 53,5% và bằng 167,4% so với cùng kỳ). Ông Lê Văn Đích, Phó phòng thu quốc doanh, Cục Thuế tỉnh cho biết: Nguyên nhân dẫn đến kết quả chỉ tiêu thu từ khu vực quốc doanh đạt thấp là do các doanh nghiệp quốc doanh địa phương hầu hết đang trong giai đoạn tô chức, sắp xếp lại theo hướng cổ phần hóa. Bên cạnh những doanh nghiệp đã thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu từ những năm trước, đã có thời gian ổn định và thực hiện sản xuất, kinh doanh theo phương án mới, phát huy hiệu quả thì một sổ doanh nghiệp khác mới đang trong giai đoạn sắp xếp lại bộ máy, tiến hành đầu tư, tổ chức tại sản xuất..do vậy đã ảnh hưởng tới kết quả thu trong 6 tháng đầu năm 2004. Đối với các doanh nghiệp quốc doanh T.Ư trên đa bàn tỉnh có tới 33/38 đơn vị hạch toán phụ thuộc mà các doanh nghiệp này lại là các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế trọng yếu như Điện lực, Bưu điện, Ngân hàng, Xăng dầu... nền chịu ảnh hưởng lớn của sự đều hành vĩ mô của Nhà nước và sự điều tiết thu của đơn vị "mẹ'. Điển hình là Điện lực Vĩnh Phúc là một trong những đơn vị có số nộp ngân sách lớn trong năm 2003, nhưng do phân bố thuế đầu vào của tổng công ty Điện lực Việt Nam năm 2004 cao hơn năm trước nên số thuế phát sinh của đơn vị giảm mạnh. Một nguyên nhân khác là do một số doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2004 đã tiến hành xuất khẩu, giảm lượng tiêu thụ nội địa như Công ty Gạch men Thăng Long. Về kết quả thu cả năm 2004 đổi với khu vực quốc doanh, ông Phó phòng thu quốc doanh khẳng định: Chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch do Bộ Tài chính giao là 44,5 tỷ đồng. Những tháng cuối năm, chúng tôi sẽ tiến hành tổng hợp, rà soát lại toàn bộ các doanh nghiệp về tình hình thu nộp 6 tháng đầu năm trên cơ sở phân tích hoạt động của các doanh nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị còn tồn đọng thuế; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiểm tra quyết toán thuế nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu khu vực quốc doanh, góp phần thực hiện thắng lợi dự toán phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2004 của tỉnh.

K.H                       
(Báo Vĩnh Phúc ngày 09-8-2004)

Các tin đã đưa ngày: