Quy hoạch đã đi trước một bước, góp phần tích cực thu hút đầu tư và từng bước hiện đại hóa đô thị, công nghiệp hóa nông nghiệp - nông thôn

02/08/2004
Quy hoạch đã đi trước một bước, góp phần tích cực thu hút đầu tư và từng bước hiện đại hóa đô thị, công nghiệp hóa nông nghiệp - nông thôn
Tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIV, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra khá sôi nổi, bước đầu tạo ấn tượng với cử tri trong tỉnh, khẳng định vai trò người đại biểu của nhân dân tại cơ quan quyền lực cao nhất của tỉnh. Bắt đầu từ số báo này, Báo Vĩnh Phúc trích đăng một số trả lời chất vấn của các sở, ngành tại kỳ họp ...

QUY HOẠCH ĐÃ ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC, GÓP PHẦN TÍCH CỰC VÀO THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ TỪNG BƯỚC HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ, CÔNG NGHIỆP HÓA, NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN 


     LTS: Tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIV, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra khá sôi nổi, bước đầu tạo ấn tượng với cử tri trong tỉnh, khẳng định vai trò người đại biểu của nhân dân tại cơ quan quyền lực cao nhất của tỉnh. Bắt đầu từ số báo này, Báo Vĩnh Phúc trích đăng một số trả lời chất vấn của các sở, ngành tại kỳ họp.  

Cụm công nghiệp Bình Xuyên

     Trong những năm vừa qua, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh rất quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Năm 2004, HĐND tỉnh tiếp tục xác định nhiệm vụ là năm "Đẩy mạnh quy hoạch, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, phát triển du lịch". Nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, ngành Xây dựng đã chú trọng, tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch (kể cả đô thị và nông thôn) và đã thu được nhiều kết quả tốt, góp phần tích cực vào việc thu hút đầu tư, phát triển KT-XH của tỉnh.

     Năm 2004, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng xúc tiến thiết kế 35 dự án quy hoạch, trong đó có những dự án lớn như quy hoạch tổng thể đô thị và thị tứ tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tham gia quy hoạch đô thị Mê Linh 14.075 ha và 27 xã thuộc các huyện Mê Linh, Bình Xuyên, Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc. Trong đó đã có nhiều đồ án quy hoạch đã được duyệt, nhiều đồ án quy hoạch đang thiết kế và hoàn chỉnh. Đồ án quy hoạch tổng thể đô thị và thị tứ Vĩnh Phúc đã được BTV Tỉnh ủy và UBND tỉnh thông qua, đang chờ Bộ Xây dựng thỏa thuận để cấp có thẩm quyền phê duyệt.

     Công tác quy hoạch trong thời gian vừa qua đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, nhất là đã tập trung quy hoạch các thị xã, các thị trấn mới chia tách như: Quy hoạch thị xã Phúc Yên, QHCT 2 trung tâm của 2 huyện Tam Đảo và Mê Linh,  quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quy hoạch khu du lịch để thu hút đầu tư cụm công nghiệp như: Quang Minh, Khai Quang, Bình Xuyên; khu công nghiệp Chấn Hưng có 5 dự án của Tập đoàn Hàn Quốc; cụm công nghiệp Hợp Thịnh có 12 dự án sản xuất tiểu thủ công nghiệp có quy mô từ 2,5 đến 15 tỷ đồng.

     Ở các đô thị, việc xây dựng nhà ở đã được UBND các huyện, thị đặc biệt quan tâm, bộ mặt kiến trúc đô thị đã có nhiều khởi sắc, nhất là ở thị xã Vĩnh Yên, huyện Mê Linh cũ (nay là thị xã Phúc Yên) và các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên v.v… Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2004, Sở Xây dựng đã cấp trên 60 giấy phép cho các doanh nghiệp và cơ quan. Còn các huyện, thị xã đã cấp 232 giấy phép xây dựng cho hộ tư nhân (trong đó thị xã Vĩnh Yên cấp 164, thị xã Phúc Yên cấp 35 giấy phép xây dựng).

     Có thể nói, Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đi đầu trong việc thực hiện phương châm: Quy hoạch đi trước một bước, góp phần tích cực để thu hút đầu tư và từng bước cải tạo và hiện đại hoá đô thị, công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn. Điều này đã được Bộ Xây dựng biểu dương tại hội nghị XDCB 6 tháng đầu năm 2004 tại Vũng Tàu trung tuần tháng 7 vừa qua.

     Tuy nhiên, việc xây dựng, sửa chữa nhà ở của một số hộ dân (cả trong đô thị và khu vực nông thôn) còn tồn tại, chưa đảm bảo theo quy hoạch. Biểu hiện một số khu vực việc xây dựng, sửa chữa của các hộ dân còn tuỳ tiện, không theo quy định chung gây mất mỹ quan. Nguyên nhân của tình trạng trên, trước hết là:

- Kiến thức về xây dựng của đa số người dân còn hạn chế. Mặt khác, công tác tuyên truyền pháp luật xây dựng còn quá ít. Nhất là trong thời gian vừa qua Luật Xây dựng chưa được Quốc hội thông qua, Chính phủ nhiều lần bổ sung sửa đổi nghị định về quản lý đầu tư và xây dựng, các bộ cũng sửa đổi Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ. Việc này, ngành Xây dựng nghiêm túc nhận thiếu sót chưa làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật xây dựng để người dân hiểu và thực hiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

Thứ hai là: Thiếu quy hoạch chi tiết, nhất là quy hoạch chi tiết các phường, xã, các trục giao thông chính hiện nay chưa được phủ kín. ở đây, có nguyên nhân về vốn để bố trí cho công tác quy hoạch chi tiết của các huyện, thị hàng năm còn rất hạn hẹp, bức xúc như quy hoạch 2 trung tâm hành chính của 2 huyện Tam Đảo, Mê Linh mới được tái lập đồ án đã trình phê duyệt nhưng cũng chưa được bố trí vốn.

Thứ ba là: Do nhu cầu xây dựng của nhân dân ngày càng phát triển với tốc độ cao, nhưng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xây dựng ở các xã, phường, thị trấn, kể cả ở cấp huyện hiện nay rất mỏng. Theo báo cáo của các phòng xây dựng huyện, thị thì ở 9 huyện, thị hiện nay mới chỉ có 2 kiến trúc sư, mỗi huyện mới chỉ có 1 cán bộ theo dõi công tác XDCB, có huyện không có kỹ sư xây dựng. Các xã, phường, thị trấn hầu hết chưa có cán bộ chuyên môn về xây dựng, kiến trúc. Các huyện chưa có đội quy tắc để kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn.

     UBND tỉnh đã có QĐ số 3101/2000/QĐ-UB ngày 28-12-2000 phân cấp cho Chủ tịch UBND huyện, thị cấp giấy phép xây dựng các công trình và nhà ở tại các đô thị nằm trên địa bàn của mình (trừ những công trình di tích văn hoá, lịch sử được cấp có thẩm quyền công nhận, công trình hạ tầng kỹ thuật ở Vĩnh Yên, Phúc Yên, Xuân Hoà, ven các khu công nghiệp. Các công trình do UBND tỉnh quyết định đầu tư, các công trình mặt tiền đường quốc lộ qua thị trấn, thị xã). Điều 11/QĐ 3101/2000/QĐ-UB đã nêu: "UBND huyện, thị chịu trách nhiệm kiểm tra xây dựng và xác nhận biên bản kiểm tra đối với các công  trình trên địa bàn do Chủ tịch UBND huyện, thị cấp giấy phép… Công trình thuộc cấp nào cấp phép xây dựng thì do cấp đó ra quyết định đình chỉ xây dựng. UBND xã, phường, thị trấn, đội quy tắc quản lý đô thị chịu trách nhiệm kiểm tra phát hiện các vi phạm quy hoạch đô thị được duyệt… và lập hồ sơ báo cáo kịp thời về các vi phạm lên cấp có thẩm quyền để xử lý". Tại QĐ 1382 ngày 24-4-2003 của UBND tỉnh đã phân cấp cho "UBND thị xã Vĩnh Yên được cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn thị xã và chịu trách nhiệm quản lý việc đầu tư xây dựng nhà ở tư nhân đảm bảo đúng chỉ giới, mốc giới xây dựng, không gian kiến trúc, chiều cao tầng theo quy hoạch".

     Nhưng, các phòng xây dựng huyện, thị hiện nay mới chỉ thực hiện cấp phép xây dựng, chưa thường xuyên xác nhận các giai đoạn xây dựng theo quy định của giấy phép. Do đó, có tình trạng xin phép thì vẽ rất đẹp, nhưng làm thì không đúng thiết kế (VD: Nhà ở liền kề nhưng người làm sau có chiều cao tầng hơn người làm trước một ít, ban công rộng hơn một ít có khi cos nền cũng khác nhau).

Thứ tư là: Theo mục 3, Điều 39 (Nghị định 52/CP) về cấp phép xây dựng, quy định đối với nhà ở riêng lẻ của tư nhân, Nhà nước chỉ quản lý về quy hoạch, kiến trúc và môi trường. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm công khai các điều kiện để người dân lập hồ sơ xin phép xây dựng. Trường hợp nhà ở xây dựng, trên đất thổ cư từ 3 tầng trở xuống có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 200m2 ở vùng nông thôn hoặc ngoài ranh giới quy hoạch thị trấn, trung tâm xã, thì được miễn cấp giấy phép xây dựng. Điều này gây không ít khó khăn cho công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Về hướng khắc phục:

- Trước hết, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về xây dựng, nâng cao nhận thức về quy hoạch và xây dựng cho người dân đến tận thôn, xã, tổ dân phố. Đặc biệt là Luật Xây dựng đã được Quốc hội thông qua, thực hiện từ 1-7-2004, các nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của các bộ để thực hiện Luật Xây dựng. Cũng như Thông tư Liên bộ số 01 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý xây dựng ở địa phương.

- Tăng cường trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở xã, phường, thị trấn trong việc quản lý xây dựng trên địa bàn. Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Nội vụ và Trung tâm Bồi dưỡng  cán bộ của Bộ Xây dựng để xây dựng kế hoạch báo cáo UBND tỉnh cho mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng cho cán bộ xã, phường, thị trấn.

Để giúp cho UBND huyện, thị, UBND xã, phường, thị trấn quản lý nhà nước về xây dựng đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cấp huyện và cấp xã theo Thông tư hướng dẫn số 01 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ, đối với phòng xây dựng huyện, thị có 11 nhiệm vụ; đối với UBND xã, phường, thị trấn có 8 nhiệm vụ cụ thể.

- Cần nghiên cứu phân cấp mạnh cho cấp xã, phường, thị trấn (kể cả cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn).

- Đi đôi với phân cấp, cần xây dựng chế tài trong công tác quản lý quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch; củng cố đội quy tắc xây dựng ở các huyện, thị; đồng thời tăng cường kiểm tra thường xuyên nhằm kịp thời uốn nắn những sai sót, khắc phục tình trạng xây  dựng không giấy phép hoặc trái phép để không ngừng nâng cao năng lực quản lý xây dựng cho cấp xã, phường đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, nhằm từng bước xây dựng bộ mặt các đô thị, các điểm dân cư văn minh, hiện đại.

- Các huyện, thị cần xây dựng kế hoạch vốn cho công tác lập quy hoạch  chi tiết (nhất là trung tâm các xã và các trục giao thông chính) từ nguồn thu đấu giá đất và các nguồn khác.

- Các xã, phường, thị trấn cần tổ chức tốt việc công bố quy hoạch, điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch và cắm mốc chỉ giới, xây dựng theo quy hoạch được duyệt ngoài thực địa để quản lý xây dựng.

- Về trách nhiệm của mình, Sở Xây dựng sẽ từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn của tỉnh theo đúng Thông tư số 01 ngày 16-1-2004 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn và quyết định của UBND tỉnh.

(Tin, anh) LTS, Ngoc Thắng
Báo VP

Các tin đã đưa ngày: