Vĩnh Phúc đứng thứ 7 về sản xuất công nghiệp

31/07/2004
Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2004 của tỉnh Vĩnh Phúc ước đạt trên 859 tỷ đồng (giá so sánh năm 1994), tăng 25,1% so với tháng 7 năm 2003

     Vĩnh Phúc đứng thứ 7 về sản xuất công nghiệp

                                

     iá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2004 của tỉnh Vĩnh Phúc ước đạt trên 859 tỷ đồng (giá so sánh năm 1994), tăng 25,1% so với tháng 7 năm 2003; tính chung 7 tháng đầu năm, đạt khoảng 5.938,4 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp trung ương tăng 164%, công nghiệp ngoài quốc doanh tăng 61,3%. Với kết quả nêu trên, sau hơn 10 năm thu hút vốn FDI, Vĩnh Phúc từ một địa phương thuần nông đã trở thành địa bàn có quy mô công nghiệp lớn thứ 7 của cả nước


Theo Báo Đầu Tư 28.7.2004

Các tin đã đưa ngày: