UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm

21/07/2004
Ngày 20-7-2004, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2004. Đồng chí Nguyễn Văn Hoà, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã huy động vốn đầu tư trên địa bàn được hơn 1.894 tỷ đồng, bằng 57,4% kế hoạch năm và bằng 120,85% so với cùng kỳ.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH:

 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG CƠ BẢN 6 THÁNG CUỐI NĂM

         Ngày 20-7-2004, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2004. Đồng chí Nguyễn Văn Hoà, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

         Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã huy động vốn đầu tư trên địa bàn được hơn 1.894 tỷ đồng, bằng 57,4% kế hoạch năm và bằng 120,85% so với cùng kỳ. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong 6 tháng qua tuy có sự thay đổi về chính sách thuế VAT, làm cho các thủ tục xây dựng cơ bản bị chậm lại do phải điều chỉnh bổ sung, nhưng đến nay, các dự án đều được thực hiện nhanh, đúng quy định. Công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư đã được đẩy mạnh. Các dự án quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH cấp huyện, thị xã và các ngành; quy hoạch cụm và khu công nghiệp, khu du lịch, đô thị và quy hoạch của 27 xã đang được triển khai thực hiện với 35/94 dự án đã được phê duyệt. Tuy nhiên trong lĩnh vực này cần có sự bổ sung vốn đầu tư để đáp ứng nhu cầu cấp thiết. Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện vốn đầu tư được 213,5 tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch, trong đó nguồn ngân sách tập trung thực hiện cao hơn do các công trình có khối lượng từ năm trước chuyển sang. Các nguồn khác do phải hoàn thành thủ tục theo mức thuế mới và giá thép tăng nên đạt thấp hơn. Công tác huy động nguồn lực từ quỹ đất tạo vốn xây dựng hạ tầng đã thực hiện đạt yêu cầu đề ra. Công tác giám sát đầu tư tuy đã được nhắc nhở nhưng thực hiện chưa đạt yêu cầu. Công tác đấu thầu tuy có đổi mới nhưng vẫn tuân thủ chặt chẽ theo quy định. Tuy nhiên công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm còn bộc lộ một số tồn tại như việc triển khai thủ tục của một số dự án còn chậm; trong phân cấp quản lý đầu tư còn bộc lộ hạn chế về bộ máy giúp việc; xác định chưa rõ ràng nguồn vốn gây ra nợ đọng; một số công trình thực hiện chậm, quyết toán chậm, công tác đấu thầu chưa có tính cạnh tranh, chưa mang lại hiệu quả tiết kiệm vốn đầu tư; công tác giám sát thi công và quản lý công trình chưa tốt; chất lượng lập dự án dự toán thiết kế ở một số công trình còn thấp...

         Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ bản năm 2004, UBND tỉnh đã đề ra 11 nhiệm vụ tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm; trong đó đặt trọng tâm vào các lĩnh vực: Tiếp tục huy động, khai thác nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quy hoạch, phối hợp xử lý tồn tại giúp chủ đầu tư thực hiện kế hoạch, nâng cao năng lực tư vấn, tăng cường công tác quản lý đấu thầu.

         Tại hội nghị, ngành Xây dựng đã báo cáo về công tác quản lý thẩm định thiết kế dự toán, quản lý chất lượng và quy hoạch; ngành Tài chính báo cáo về công tác quyết toán vốn đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh báo cáo công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản. ý kiến thảo luận của lãnh đạo một số huyện, thị xã và các ban điều hành dự án, Ban quản lý dự án, công ty tư vấn... đã làm rõ những nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ trong những tháng cuối năm. Kết luận hội nghị, sau khi nêu bật những thuận lợi, khó khăn và kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hoà đã chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị và các chủ đầu tư cần tập trung khai thác các nguồn vốn để thanh toán cho các công trình; đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng các công trình trong kế hoạch năm 2004, nếu công trình nào chưa đủ điều kiện thực hiện thì chuyển vốn cho công trình khác; đẩy nhanh công tác thanh toán, quyết toán cho các công trình đã thi công xong; tăng cường công tác kiểm tra... nhằm đảm bảo kế hoạch xây dựng cơ bản chất lượng công trình.

Nguyễn Trọng   
(Báo Vĩnh Phúc)

Các tin đã đưa ngày: