Ba bí quyết thành công trong giải phóng mặt bằng ở Vĩnh Phúc

08/04/2006
Ba bí quyết thành công trong giải phóng mặt bằng ở Vĩnh Phúc
Nâng cao nhận thức tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trong toàn thể cán bộ, nhân dân; gần dân và vì dân; chính sách đền bù GPMB chính xác, công bằng và nhất quán, đó là ba bí quyết để Vĩnh Phúc có những thuận lợi

 


Công ty Honda Việt Nam thuộc
khu công nghiệp Kim Hoa, Vĩnh Phúc

        âng cao nhận thức tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trong toàn thể cán bộ, nhân dân; gần dân và vì dân; chính sách đền bù GPMB chính xác, công bằng và nhất quán, đó là ba bí quyết để Vĩnh Phúc có những thuận lợi, đạt hiệu quả cao trong công tác này.
        Đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã GPMB được 1.200,9 ha, đạt 90,7% tổng diện tích của các dự án đã có quyết định phê duyệt phương án đền bù, đạt 62,41% tổng diện tích đất được cấp của các dự án sản xuất kinh doanh. Đồng thời, các công trình công cộng khác đã GPMB gần 300 ha. Trong khi nhiều nơi lúng túng vì GPMB thì rõ ràng ở Vĩnh Phúc, mọi chuyện khá suôn sẻ.

        Đặt đúng tầm

        Vĩnh Phúc xác định việc đền bù, GPMB là khâu quan trọng đối với nhà đầu tư. Điều này tạo môi trường đầu tư ổn định, giúp nhà đầu tư yên tâm và nhanh chóng triển khai được dự án. Vĩnh Phúc ra nghị quyết về chủ để hành động năm 2003 là năm "Giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư...". Năm 2004, tỉnh vẫn "tiếp tục GPMB, thu hút đầu tư". Hội đồng đền bù (HĐĐB) được thành lập do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch, người đứng đầu tất cả các sở, ngành hữu quan là thành viên. Các chuyên viên giỏi của các ngành địa chính, tài chính, lao động, tư pháp, thuế, thanh tra truyền thống... giúp HĐĐB xây dựng phương án đền bù đúng chế độ chính sách, pháp luật, lo đời sống cho dân sau khi trả đất GPMB, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân. Hệ thống này được thiết tập từ tỉnh đến cơ sở, nơi có dự án. Cấp ủy đảng, các cấp lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, huy động tất cả các tổ chức quần chúng hội, đoàn vào cuộc.

        Gần dân và vì dân

        Các vị lãnh đạo cao nhất ở địa phương như Bí thư, Chủ tịch tỉnh, huyện thường xuyên tiếp xúc với người dân vùng dự án. Vừa đối thoại, tuyên truyền, vận động công dân, giải thích chế độ, chính sách, cái hay cái lợi của việc GPMB để tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa...các vị lãnh đạo vừa lắng nghe ý kiến người dân. Có thông tin rồi, xử lý thông tin ngay, chỉ đạo, giải quyết trực tiếp những vấn đề trong khả năng, trong thẩm quyền. Tổ giúp việc cho HĐĐB ăn, ở tại cơ sở để bám sát các dự án, nắm vững tình hình, diễn biến tư tưởng trong dân, giải quyết kịp thời các vướng mắc của dân.

        Vĩnh Phúc cũng làm tốt công tác quy hoạch, hỗ trợ dân chuyển nghề, đào tạo nghề, tái định cư cho dân tương đối chu đáo. Gần đây, địa phương còn quyết định dành phần mặt bằng thuận lợi nhất quy hoạch cho các hộ dân bị GPMB có địa điểm kinh doanh dịch vụ.

        Chính xác, công bằng và nhất quán

        Kim Hoa là khu công nghiệp đầu tiên của Vĩnh Phúc nhưng đến nay vẫn còn 70/470 hộ dân chưa nhận tiền đền bù GPMB, cho nên 50 ha đất không giao được mặt bằng cho chủ đầu tư. Vĩnh Phúc đã phân tích kỹ "vấn đề Kim Hoa" và rút ra kết luận là việc tính toán đền bù chưa chính xác, chưa thật đúng với chế độ và thực trạng. Hơn thế nữa, một số doanh nghiệp còn dùng tiền để trả thêm cho các chủ hộ, nâng giá đất lên cao, gây sự ghen tỵ giữa các hộ dân với nhau. Cũng do chưa tính toán kỹ nên phương án đền bù phải điều chỉnh nhiều lần tạo ra tâm lý trông chờ, không thỏa mãn của nhân dân.

        Rút được kinh nghiệm từ Kim Hoa, tỉnh đã xây dựng nguyên tắc chung là: tính toán chính xác, đền bù công bằng, chính sách nhất quán. Việc tính giá đất dựa trên khung giá chung, có quyết định của UBND tỉnh ở từng vị trí cụ thể trên cơ sở khung giá chung của Nhà nước. Đội ngũ chuyên viên tính toán xong lại thông qua một ban thẩm định gồm những người đứng đầu các ngành như tài chính vật giá, địa chính, thuế, thanh tra Nhà nước tỉnh... Giá từng ô, từng thửa đất được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và có văn bản gửi đến từng hộ dân trong diện GPMB. Việc hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng, đào tạo nghề, tuyển dụng bố trí việc làm cho con em vùng bị mất đất cũng được công bố rộng rãi, công khai. Địa phương cũng thống nhất với các chủ đầu tư nhất thiết không hỗ trợ thêm khoản nào cho dự án nào để thống nhất chung một giá theo tính toán của HĐĐB. Khi đã thống nhất phương án đền bù, tỉnh kiên quyết không thay đổi, chỉ tăng cường giải thích, thuyết phục và cưỡng chế những trường hợp quá khích.


Nguyễn Văn Chữ      
(Theo Nhân Dân 27.7.2004)

Các tin đã đưa ngày: