Xã Trung Hà với dự án "Nuôi bò sinh sản"

08/04/2006
Đầu năm 2004, Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn người dân xã Trung Hà (Vĩnh Tường) nuôi bò sinh sản. Từ nguồn vốn vay quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, với tổng số vốn vay 104 triệu đồng, sau 2 năm thực hiện mỗi hộ tham gia dự án có lãi từ 6 - 7 triệu đồng.

Đầu năm 2004, Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn người dân xã Trung Hà (Vĩnh Tường) nuôi bò sinh sản. Từ nguồn vốn vay quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, với tổng số vốn vay 104 triệu đồng, sau 2 năm thực hiện mỗi hộ tham gia dự án có lãi từ 6 - 7 triệu đồng. Khi chưa có dự án, cả xã có 15 con bò lai sinh sản đến cuối năm 2005, toàn xã có 167 con. Các hộ có kinh nghiệm chăn nuôi, biết áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, định kỳ tiêm phòng dịch tốt nên đã tạo ra thu nhập cao. Nhiều hộ đã tăng số đầu đàn bò từ 3- 4  con như hộ ông Nguyễn Đăng Trang, chi hội 5, hiện có 3 con bò nái sinh sản; hộ bà Đỗ Thi Tập, chi hội 6 có 3 con bò nái sinh sản và 3 con bò thịt... Từ dự án nhỏ với mức vay bình quân trên hộ còn thấp song nó đã góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, thu hút hội viên tham gia vào tổ chức hội.

Để đạt được kết quả trên là do có sự chỉ đạo, phối hợp của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và sự nhanh nhạy năng động của BCH HND cơ sở. Ban quản lý dự án luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong việc quản lý vốn, việc xem xét cho vay đúng đối tượng, hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích dự án, đôn đốc thu hồi lãi kịp thời; được Hội Nông dân tỉnh đề nghị Trung ương HND Việt Nam tiếp tục cho vay thêm một chu kỳ dự án.

Lê Văn Linh
(HND tỉnh)

Các tin đã đưa ngày: