Tháng 5 sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển

08/04/2006
Tháng 5 sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển
Theo Cục Thống kê tỉnh, sản xuất công nghiệp trong tháng 5-2004 trên địa bàn tỉnh ổn định và phát triển ở tất cả các ngành và thành phần kinh tế ...

     Theo Cục Thống kê tỉnh, sản xuất công nghiệp trong tháng 5-2004 trên địa bàn tỉnh ổn định và phát triển ở tất cả các ngành và thành phần kinh tế. Dự kiến giá trị sản xuất công nghiệp theo giá CĐ 1994 (không tính công nghiệp do ANQP và Điện lực quản lý) đạt 846,1 tỷ đồng, so tháng trước +6,71% và so cùng kỳ +16,88%. Thành phần kinh tế Nhà nước sản xuất đạt 58,3 tỷ đồng +12,43%; kinh tế Nhà nước đạt 136,27 tỷ +1,76% và khu vực (FDI) đạt 651,52 tỷ +7,32% so tháng trước; so cùng kỳ tăng lần lượt là: +6,159%; +77,42% và 10,02%. Theo ngành công nghiệp cấp I sản xuất tăng, giảm so tháng trước như sau: Công nghiệp khai thác mỏ +6,33%; công nghiệp chế biến +6,71% và công nghiệp sản xuất phân phối nước +1,41%. So cùng kỳ tăng, giảm tương ứng là: -28,22%; +17,04% và 8,87%. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu của khu vực kinh tế trong nước đều tăng so tháng trước. Khu vực (FDI) có sản lượng ôtô đạt 2.581 chiếc +20,48% so tháng trước nhưng giảm 20,27% so cùng kỳ; sản lượng xe máy đạt 41.880 chiếc (-1,81%) nhưng vẫn tăng cao so cùng kỳ (+25,02%).

Các tin đã đưa ngày: