Toàn tỉnh phấn đấu mua 10 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

08/04/2006
Phát hành trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2003-2010 là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy nội lực, huy động sự đóng góp của toàn dân cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước

Toàn tỉnh phấn đấu mua 10 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.
Phát hành trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2003-2010 là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy nội lực, huy động sự đóng góp của toàn dân cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nguồn thu từ trái phiếu Chính phủ được sử dụng để đầu tư cho một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước, góp phần hình thành và nâng cấp một cách cơ bản hệ thông giao thông, thuỷ lợi nước ta trong 10 năm tới.

     Xuất phát từ mục đích, ý nghĩa to lớn đó, chiều 13-4-2004 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Phi, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động mua trái phiếu Chính phủ (TPCP), Ban chỉ đạo cuộc vận động mua TPCP đã họp, bàn kế hoạch thực hiện chỉ tiêu 6.450 triệu đồng TPCP trong đợt II này (phát hành từ 15-4-2004 và kết thúc trước ngày 15-12-2004).

     Theo Quyết định số 1109/QĐ-UB của UBND tỉnh, đợt này chỉ tiêu vận động mua TPCP giao cho các đơn vị huyện, thị như sau: Thị xã Vĩnh Yên: 1.600 triệu đồng; thị xã Phúc Yên: 700 triệu đồng; huyện Tam Đảo: 300 triệu đồng; Bình Xuyên: 600 triệu đồng; Tam Dương: 450 triệu đồng; Yên Lạc: 650 triệu đồng; Mê Linh: 800 triệu đồng; Vĩnh Tường: 850 triệu đồng; Lập Thạch: 500 triệu đồng. Toàn tỉnh phấn đấu mua 10 tỷ đồng TPCP trong đợt II này.

     Thay mặt Ban chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Ngọc Phi yêu cầu các đơn vị, các sở, ban, ngành cần tập trung chỉ đạo đơn vị mình thực hiện tốt chỉ tiêu mua TPCP. Các cơ quan thông tin đại chúng phải làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc vận động này. Các ngành như: Tài chính, Kho Bạc, Công an cần triển khai các điểm bán trái phiếu thuận lợi, đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Khánh Linh             

Các tin đã đưa ngày: