Hơn 5,7 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch cúm gia cầm và hộ chăn nuôi có gia cầm bị tiêu hủy

08/04/2006
Để khôi phục và phát triển chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở 33 xã công bố có dịch, UBND tỉnh đã quyết định trích 5,7 tỷ đồng để hỗ trợ phòng, chống dịch cúm gia cầm và hỗ trợ hộ chăn nuôi trong vùng bị dịch có gia cầm bị tiêu huỷ, mức hỗ trợ 5.000đ/con gia cầm có trọng lượng từ 1kg trở lên, 3.000đ/con gia cầm trọng lượng dưới 1kg.

     Để khôi phục và phát triển chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở 33 xã công bố có dịch, UBND tỉnh đã quyết định trích 5,7 tỷ đồng để hỗ trợ phòng, chống dịch cúm gia cầm và hỗ trợ hộ chăn nuôi trong vùng bị dịch có gia cầm bị tiêu huỷ, mức hỗ trợ 5.000đ/con gia cầm có trọng lượng từ 1kg trở lên, 3.000đ/con gia cầm trọng lượng dưới 1kg.

     Số kinh phí được phân bổ như sau: Thị xã Vĩnh Yên 560 triệu đồng, huyện Mê Linh 414 triệu đồng, Bình Xuyên 413 triệu đồng, Vĩnh Tường 374 triệu đồng, Tam Dương 444 triệu đồng, Yên Lạc 123 triệu đồng, Lập Thạch 181 triệu đồng, thị xã Phúc Yên 108 triệu đồng, Tam Đảo 221 triệu đồng. Ngày 19-4-2004, UBND tỉnh quyết định cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ cho huyện Mê Linh thêm 132,4 triệu đồng, huyện Vĩnh Tường 304 triệu đồng. Đến nay số tiền trên đã được chuyển về các huyện để hỗ trợ nông dân trong vùng dịch có gia cầm bị tiêu huỷ. Riêng số gia cầm bị tiêu huỷ ở các xã ngoài vùng dịch là 264.183 con, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm đang đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ sau. Trong 9 huyện, thị nhận kinh phí hỗ trợ của tỉnh có 2 huyện Bình Xuyên, Yên Lạc và thị xã Vĩnh Yên trích kinh phí hỗ trợ thêm 1.000 đồng/1con gia cầm bị tiêu huỷ.

Xuân Hùng

Các tin đã đưa ngày: