Quý I - 2004 thu thuế đạt 34,4% kế hoạch năm

08/04/2006
3 tháng đầu năm 2004, hoạt động của một số công ty sản xuất công nghiệp, điển hình là 2 công ty: Honda Việt Nam và Toyota Việt Nam sản l­ượng bán ra đạt thấp, ảnh hư­ởng không nhỏ tới kết quả thu thuế. Mặc dù vậy, ngành Thuế tỉnh đã tập trung cao độ khai thác hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn tỉnh, do vậy kết quả thu của quý I đạt khá.

     3 tháng đầu năm 2004, hoạt động của một số công ty sản xuất công nghiệp, điển hình là 2 công ty: Honda Việt Nam và Toyota Việt Nam sản l­ượng bán ra đạt thấp, ảnh hư­ởng không nhỏ tới kết quả thu thuế. Mặc dù vậy, ngành Thuế tỉnh đã tập trung cao độ khai thác hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn tỉnh, do vậy kết quả thu của quý I đạt khá. Tổng thu thuế quý I-2004 trên địa bàn tỉnh đạt 228,05 tỷ đồng, đạt 34,4% kế hoạch năm và đạt 292,8% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu thu đạt cao đó là: thu doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (173,368 tỷ đồng); thu tiền sử dụng đất; thuế ngoài quốc doanh... các đơn vị có tỷ lệ đạt cao là các chi cục thuế: Vĩnh Tường, Lập Thạch, Bình Xuyên và Yên Lạc.

Khắc Hiếu

 

Các tin đã đưa ngày: