Mô hình 3 giảm 3 tăng trên cây lúa thu lãi trên 5,5 triệu đồng/ha

03/04/2006
Với mục đích tăng năng suất cây trồng, chi phí giảm, lãi cao, giá thành sản phẩm hạ, Chi cục Bảo vệ Thực vật (BVTV) tỉnh Vĩnh Phúc đã chọn ra 8 xã đại diện cho một số vùng trồng lúa trong các huyện của tỉnh gồm: xã Văn Khê (huyện Mê Linh), xã Tiền Châu (thị xã Phúc Yên), thị trấn Yên Lạc và xã Văn Tiến (huyện Yên Lạc), xã Đồng Ích (huyện Lập Thạch),...

Với mục đích tăng năng suất cây trồng, chi phí giảm, lãi cao, giá thành sản phẩm hạ, Chi cục Bảo vệ Thực vật (BVTV) tỉnh Vĩnh Phúc đã chọn ra 8 xã đại diện cho một số vùng trồng lúa trong các huyện của tỉnh gồm: xã Văn Khê (huyện Mê Linh), xã Tiền Châu (thị xã Phúc Yên), thị trấn Yên Lạc và xã Văn Tiến (huyện Yên Lạc), xã Đồng Ích (huyện Lập Thạch), xã Đạo Tú và Kim Long (huyện Tam Dương), xã Đại Đình (huyện Tam Đảo) để triển khai mô hình" 3 giảm 3 tăng" là: giảm giống và nước, đạm, thuốc bảo vệ thực vật; tăng hiệu quả kinh tế, năng suất, chất lượng. So với ruộng nông dân trung bình lãi gần 3,3 triệu đồng/ha thì ruộng mô hình trung bình lãi trên 5,5 triệu đồng/ha, tăng 69,5%.

Trước đây, nông dân ở các vùng trồng lúa có tập quán cấy nhiều dảnh nên lượng giống lớn, bón thừa đạm, phun thuốc BVTV quá mức cần thiết. Vì họ cho rằng cấy dày, to khóm, bón nhiều đạm sẽ làm tăng năng suất. Nhưng thực tế cấy nhiều giống, bón đạm nhiều, bón không cân đối giữa các loại phân, bón không đúng các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa đã dẫn đến tăng chi phí sản xuất và làm gia tăng mức độ gây hại của các loại sâu hại, bệnh hại. Khắc phục tỉnh trạng này, trong số 8 xã trên, Chi cục BVTV xây dựng mỗi xã là một mô hình, mỗi mô hình chọn 20 hộ với diện tích là 1 ha, trong đó, chọn 17 hộ làm theo quy trình kỹ thuật mới, còn 3 hộ làm đối chứng vẫn theo tập quán của địa phương. Quá trình triển khai mô hình kéo dài suốt thời kỳ sinh trưởng của cây lúa từ giai đoạn mạ đến thu hoạch đánh giá hiệu quả kinh tế. Từ thực tế sản xuất của các mô hình đã cho thấy: nếu ruộng sản xuất theo tập quán cũ, phân bón hết 183.8 kg/ha; gieo hết 94,5 kg thóc giống/ha; phun thuốc 3 lần gồm thuốc trừ sâu 2 lần, thuốc trừ bệnh một lần; năng suất trung bình đạt trên 5 tấn/ha; tổng thu bình quân đạt 12,63 triệu/ha, chi phí hết gần 9.360 triệu đồng/ha; tổng lãi trung bình gần 3,2 triệu/ha; giá thành trung bình gần 1.900 đồng/kg thóc. Trong khi đó, ruộng mô hình chỉ bón hết 148,87 kg/ha, giảm 35 kg; gieo 67,5kg/ha, giảm 27 kg thóc giống/ha; áp dụng đúng các yêu cầu kỹ thuật đã giảm được chi phí thuốc bảo vệ thực vật chỉ phun 1 lần thuốc trừ sâu; năng suất trung bình đạt 5,71 tấn/ha, tăng 13% ; tổng thu bình quân đạt 14,3 triệu/ha, tăng trên 1,6 triệu đồng/ha; chi phí trung bình hết 8,7 triệu đồng/ha, giảm trên 600.000 đồng; tổng lãi trên 5,5 triệu đồng, tăng 2,3 triệu đồng/ha.

Từ kết quả triển khai các mô hình trình diễn" 3 giảm 3 tăng" trên cây lúa cho thấy hiệu quả kinh tế là rất lớn. Tỉnh Vĩnh Phúc đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, từng bước triển khai mô hình " 3 giảm 3 tăng " trong sản xuất lúa với những mô hình khác nhau từ một xã đến nhiều xã, từ một huyện đến toàn tỉnh. Chi cục bảo vệ thực vật đang tiếp tục mở thêm 20 lớp tập huấn cho 20 xã và xây dựng 8 mô hình cho 8 xã thuộc 8 huyện trong toàn tỉnh cánh đồng "3 giảm 3 tăng" mỗi cánh đồng từ 10 ha đến 15 ha. Hàng năm, tổng diện tích gieo trồng hai vụ lúa trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 70.000 ha. Nếu tỉnh triển khai tốt các mô hình "3 giảm 3 tăng" thì sẽ giảm được chi phí hàng tỷ đồng cho nông dân và môi trường sống ngày càng được cải thiện.

Thu Hoàn         
(TTXVN tại Vĩnh Phúc)

Các tin đã đưa ngày: