Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

19/10/2021

Sáng 19/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp. Các đồng chí: Lê Minh Hoan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của BCH Trung ương Đảng khóa IX, 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp đã cơ bản khắc phục những hạn chế, yếu kém kéo dài và đang có tiềm năng, cơ hội phát triển. Đặc biệt, với tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp trong 20 năm qua đạt trên 8.180 tỷ đồng, cả nước đã có nhiều mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp được nâng cao, đội ngũ cán bộ quản lý được trẻ hóa; năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thu nhập của nông dân được cải thiện rõ rệt; số lượng, cơ cấu hợp tác xã nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn hơn trong tổng số hợp tác xã.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước hiện có 18.327 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm 70%, 79 Liên hiệp hợp tác xã và 34.871 Tổ hợp tác, thu hút hàng triệu lao động tham gia. Đến nay, có hơn 97% các hợp tác xã nông nghiệp thực hiện đăng ký lại và chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; gần 2.300 hợp tác xã nông nghiệp đã thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã và 2.200 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất; trên 4.300 hợp tác xã nông nghiệp đã bảo đảm bao tiêu nông sản.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 13 và Luật Hợp tác xã năm 2012. Đồng thời, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần có thêm chương trình hỗ trợ, tìm kiếm đầu ra sản phẩm; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực cho các hợp tác xã, nhất là cán bộ quản lý; tham gia các chuỗi cung ứng giá trị.

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: