Kịp thời tháo gỡ khó khăn thúc đẩy giải ngân vốn ODA

31/08/2021

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án vốn vay nước ngoài (ODA), UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vốn đối ứng và đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên cơ sở bảo đảm chất lượng công trình, theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư và cam kết với nhà tài trợ.

Đến đầu tháng 8/2021, tổng số tiền được giải ngân cho 3 dự án sử dụng vốn vay ODA gồm: Quản lý Nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc và cầu Đầm Vạc là trên 345 tỷ đồng, đạt hơn 22,4% so với số vốn kế hoạch năm 2021. Đến hết năm 2021, tổng vốn giải ngân cho các dự án ước thực hiện hơn 1.349 tỷ đồng, đạt 93,4% kế hoạch vốn được giao trong năm.

Theo đánh giá của các ngành chức năng, kết quả giải ngân vốn ODA của tỉnh những tháng đầu năm còn chậm. Nguyên nhân là do thủ tục thực hiện đối với các chương trình, dự án vốn vay nước ngoài thường phải qua nhiều bước dẫn đến thời gian lựa chọn nhà thầu kéo dài hơn. Mặt khác, do dịch bệnh diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng một số dự án gây chậm trễ trong công tác giải ngân. Trong khi đó, giá cả vật liệu tăng cao đột biến, đặc biệt là thép xây dựng cũng đã làm ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực và tiến độ thi công của nhà thầu.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng được dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 thì việc tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có vốn vay ODA đang được coi như "chìa khóa” thúc đẩy tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế.  Vì vậy, trong những tháng còn lại của năm 2021, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nơi dự án đi qua, trong đó đặc biệt gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu đối với việc ưu tiên nguồn lực hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch vào cuối tháng 9/2021 để chủ đầu tư và nhà thầu sẵn sàng khởi công các hạng mục công trình theo đúng cam kết của tỉnh với nhà đầu tư.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, thực hiện dự án đầu tư; chủ động nghiệm thu dứt điểm hoặc nghiệm thu giai đoạn đối với các hạng mục công trình đủ điều kiện nghiệm thu, thanh toán để kịp thời giải ngân theo nguyên tắc nghiệm thu đến đâu giải ngân hết đến đó, không để dồn các đơn rút vốn vào thời điểm cuối năm. Cùng với đó, thường xuyên đánh giá, rà soát toàn bộ quy trình, quá trình đầu tư; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để đề xuất các biện pháp giải quyết, khắc phục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao.

Mai Hương

 

Các tin đã đưa ngày: