Yên Lạc dẫn đầu tỉnh về phát triển cụm công nghiệp

10/06/2021

Là địa phương duy nhất của Vĩnh Phúc chưa có khu công nghiệp nhưng Yên Lạc lại đang dẫn đầu tỉnh về phát triển cụm công nghiệp với 6 cụm, chiếm 40% tổng số cụm công nghiệp trong toàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Công thương, đến nay, toàn tỉnh có 15 cụm công nghiệp được hình thành và giao chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng, trong đó, huyện Yên Lạc có nhiều cụm công nghiệp được hình thành và giao chủ đầu tư nhất. Với việc làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại, ngay sau khi đưa vào hoạt động, các cụm công nghiệp ở Yên Lạc đã nhanh chóng thu hút được các doanh nghiệp, hộ gia đình vào sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng trong việc giải bài toán về ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đặc biệt, Yên Lạc không chỉ dẫn đầu tỉnh về số cụm công nghiệp được hình thành và giao chủ đầu tư mà còn là địa phương có nhiều cụm đạt tỷ lệ lấp đầy 100% nhất.

Cụ thể, đến nay, Yên Lạc có 3/6 cụm đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, đó là cụm công nghiệp Yên Đồng diện tích 3,7ha được thành lập năm 2013 theo Quyết định số 1828 của UBND tỉnh do Ban quản lý dự án xây dựng và phát triển cụm công nghiệp huyện Yên Lạc làm chủ đầu tư. Với 100% mặt bằng đã được giải phóng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tương đối đầy đủ, có hệ thống xử lý nước thải tập trung, cụm thu hút 46 doanh nghiệp, hộ gia đình vào sản xuất, kinh doanh. Cụm công nghiệp Tề Lỗ, diện tích 25,03 ha, thu hút 323 doanh nghiệp, hộ gia đình vào sản xuất, kinh doanh. Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lạc, diện tích 5,18 ha, giai đoạn 1 đã giải phóng xong 4,28 ha, xây dựng hạ tầng, thu hút 56 doanh nghiệp, hộ gia đình vào sản xuất, kinh doanh.

Ngoài 3 cụm công nghiệp trên, huyện Yên Lạc có cụm công nghiệp Đồng Văn đã giải phóng được 17/24 ha mặt bằng, thu hút 8 doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương diện tích 33,54 ha,  thu hút 1 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Cụm công nghiệp Trung Nguyên quy mô 20ha đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư, chưa triển khai giải phóng mặt bằng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ gắn với phát triển công nghiệp - xây dựng, dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 9,0% đến 9,5%/năm; tỷ trọng ngành nông – lâm nghiệp – thủy sản chiếm từ 9,9% đến 13,1%; công nghiệp – xây dựng từ 61,2% đến 64,5%; dịch vụ từ 25,6% đến 25,7%. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 75 - 80 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 400 tỷ đồng và có từ 1 đến 2 xã trở thành thị trấn, 3 xã trở thành đô thị loại V.

Để đạt mục tiêu này, cùng với huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, huyện Yên Lạc sẽ tập trung nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, chủ động tháo gỡ các khó khăn, nhất là về mặt bằng cho phát triển các cụm công nghiệp, đưa vào khai thác và nâng cao tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp: Đồng Văn, Minh Phương, Yên Đồng; đẩy mạnh đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp.

Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày: