Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng năm 2005

09/01/2006
Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng năm 2005
Năm 2005, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xác định là năm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Để thực hiện nhiệm vụ trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện thông qua việc lập quy hoạch...

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG NĂM 2005 


Thị xã Vĩnh Yên - Đô thị mới

Năm 2005, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xác định là năm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Để thực hiện nhiệm vụ trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện thông qua việc lập quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, huy động, thu hút nguồn lực và triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. Theo đó, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt trên 6.515 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và tăng 30% so với năm 2004. 

Công tác quy hoạch của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện để thu hút đầu tư trên địa bàn. Trong năm, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh, các huyện, thị xã và một số ngành. Công tác quy hoạch xây dựng của tỉnh đã đi trước một bước, đó là: quy hoạch tổng thể đô thị, quy hoạch các đô thị (Thị xã Vĩnh Yên, Phúc Yên, các thị trấn huyện); Quy hoạch các cụm công nghiệp, các khu đô thị mới, khu du lịch, các xã phường, thị trấn; quy hoạch chuyên ngành như: cấp nước, vật liệu xây dựng, công nghiệp, giao thông, làng nghề... 

Trong công tác chuẩn bị đầu tư, UBND tỉnh đã giao cho các cấp các ngành thực hiện gần 200 dự án. Ước năm 2005, 151 dự án sẽ hoàn thành đảm bảo thủ tục để thực hiện đầu tư vào năm 2006 và những năm tới. Việc thực hiện đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng cho việc phát triển sản xuất và phục vụ cộng đồng được triển khai tích cực. UBND tỉnh đã ưu tiên cho phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, giáo dục đào tạo, y tế và các công trình hạ tầng đô thị. Riêng năm 2005, tỉnh đã đầu tư 150 công trình giao thông, có trên 130 công trình thực hiện bằng vốn ngân sách. Đối với các công trình hạ tầng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, tỉnh đã đầu tư nhiều dự án và quy mô đầu tư như: 43 dự án vùng phân lũ; hoàn thiện các tuyến đê thuộc 2 huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường; nâng cấp 14 tuyến kênh thuộc hệ thống kênh cấp 2 phục vụ chống hạn và tưới tiêu lâu dài; thực hiện 14 gói thầu dự án hiện đại hoá lưới điện 11 xã của huyện Lập Thạch và Tam Dương... Một số dự án được triển khai tích cực: Dự án y tế nông thôn; dự án nước sạch 3 huyện Lập Thạch, Vĩnh Tường, Yên Lạc và các dự án nước sạch nông thôn.  

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, 138 công trình đã và đang được triển khai bao gồm: Các phòng học; nhà điều hành; nhà đa năng; các trường chuyên nghiệp và các trung tâm giáo dục thường xuyên. Ngoài ra, một số công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống trụ sở Tỉnh uỷ, trụ sở các huyện, thị, một số sở, ban, ngành, trụ sở các xã, phường, thị trấn được triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng.  

Nhằm đảm bảo nguồn lực cho năm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, UBND tỉnh đã huy động mọi nguồn lực như: Huy động trên 50% nguồn chi cho đầu tư phát triển từ ngân sách; huy động nguồn đấu giá quyền sử dụng đất và cấp quyền sử dụng đất; nguồn vốn từ đất thương phẩm; vốn vay lãi xuất 0% từ ngân sách trung ương. Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nguồn lực từ những doanh nghiệp FDI và DDI; đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân mua trái phiếu, vận động vốn ODA và NGO đạt kết quả tốt.

 

Hồng Yến                
(Sở BCVT tỉnh Vĩnh Phúc)

  

Các tin đã đưa ngày: