Ngành Nông nghiệp nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại

27/10/2020

Bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội chợ thương mại nông sản; chương trình kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản trong và ngoài tỉnh hay tham quan, học tập kinh nghiệm từ các tỉnh, thành phố, thời gian qua, công tác xúc tiến thương mại của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có những chuyển biến tích cực.

Tham gia các hội chợ, triển lãm giúp ngành Nông nghiệp dễ dàng quảng bá,
giới thiệu nông sản tới người tiêu dùng

Cụ thể hóa chương trình xúc tiến thương mại của ngành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động xây dựng và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động, trong đó, trọng tâm là kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông sản tham gia các hội chợ, chương trình kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, cải cách tổ chức, bộ máy, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh hiệu quả, đúng pháp luật; thường xuyên đề xuất bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp mới nhằm thực hiện tốt việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Đặc biệt, công tác thông tin, tuyên truyền đã được ngành quan tâm triển khai, lồng ghép trong các chương trình giới thiệu và quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới....

Tính từ năm 2016 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức và tham gia 20 hội chợ, triển lãm về nông nghiệp, trong đó, tổ chức 2 hội chợ nông nghiệp tại tỉnh, tham gia 5 hội chợ trong tỉnh và 13 hội chợ ngoài tỉnh. Hằng năm, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại Hà Nội thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, thương mại các mặt hàng nông sản thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ Khuyến nông đô thị, hội thi khuyến nông, hội nghị khuyến nông @.... Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến đưa các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh vào thị trường các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thành phố Hà Nội; phối hợp với các công ty, đơn vị cung ứng giống cây trồng, máy nông nghiệp thực hiện chuyển giao, hỗ trợ các hộ dân tham gia chương trình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, chuyển giao các giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp tiên tiến, hiệu quả vào sản xuất. Ngoài ra, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã phối hợp với các đơn vị liên quan kết nối các doanh nghiệp kinh doanh nông sản của Hà Nội đến Vĩnh Phúc khảo sát vùng nguyên liệu, tìm kiếm cơ hội hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trực tiếp đưa sản phẩm đi chào hàng, thâm nhập thị trường thành phố Hà Nội; tổ chức 3 quầy hàng lưu động trực tiếp giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, nông sản an toàn tới người dân trên địa bàn tỉnh và 2 hội nghị kết nối sản xuất - tiêu thụ nông sản an toàn với sự tham gia của hơn 100 cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản an toàn... Các hoạt động xúc tiến thương mại đã và đang góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh với nhiều sản phẩm được người tiêu dùng trong cả nước biết đến như: Mật ong Tam Đảo, su su Tam Đảo, thanh long ruột đỏ Lập Thạch, rượu rắn Vĩnh Sơn, cá thính Lập Thạch, na Bồ Lý...

Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành Nông nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức, cạnh tranh từ thị trường, yêu cầu về sản phẩm cũng ngày càng khắt khe hơn khiến việc xúc tiến thương mại cho nông sản của tỉnh còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, kinh phí bố trí từ kế hoạch xúc tiến thương mại cho lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu của ngành; công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn về xúc tiến thương mại còn hạn chế, chủ yếu được tổ chức, thực hiện theo phương pháp truyền thống.

Để hoạt động xúc tiến thương mại nông sản đạt hiệu quả cao, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, thời gian tới, ngành Nông nghiệp Vĩnh Phúc sẽ tăng cường hoạt động dự báo thị trường; khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và từng bước xuất khẩu. Xây dựng mạng lưới tiêu thụ nông sản phẩm rộng khắp, đa dạng loại hình và quy mô, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia; nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo thuận lợi cho tiêu thụ hàng nông sản, bảo vệ người tiêu dùng.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: