Đẩy mạnh hoạt động khuyến công hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn

23/09/2020

Những năm qua, với nhiều giải pháp đồng bộ, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp khu vực nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2016 – 2020, chương trình khuyến công của tỉnh được giao kinh phí trên 34,6 tỷ đồng, trong 5 năm, đã thực hiện được hơn 22,7 tỷ đồng triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn và các dịch vụ khuyến công. Từ kinh phí của chương trình đã tổ chức được 12 lớp đào tạo nghề, truyền nghề cho 420 học viên. Các nghề được tập trung đào tạo là may công nghiệp, đan lát, bố trí việc làm sau đào tạo với mức thu nhập trung bình 3,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, tổ chức 11 lớp tập huấn về khởi sự doanh nghiệp, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kỹ năng quản lý doanh nghiệp; tổ chức hội thảo chuyên đề tuyên truyền về sản xuất sạch hơn cho 400 cán bộ quản lý và lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn và hỗ trợ 6 cơ sở thuê tư vấn đánh giá áp dụng sản xuất sạch hơn với kinh phí 300 triệu đồng.

Xác định nhu cầu cần nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình khuyến công để đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở khu vực nông thôn là rất lớn, những năm qua, chương trình khuyến công tập trung hỗ trợ 143 cơ sở sản xuất, mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ, gia công cơ khí, xây dựng, chế biến nông lâm, thủy sản… với tổng kinh phí 14 tỷ đồng. Các cơ sở được hỗ trợ hoạt động hiệu quả, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, giảm lao động thủ công, hạn chế ô nhiễm môi trường. Chương trình giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động có thu nhập ổn định với mức lương bình quân từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.


Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp nghiệm thu đề án
“Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất tranh kính”
tại cơ sở sản xuất của anh Mầu Văn Dũng, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường

Trong 5 năm 2016-2020, chương trình khuyến công đã hỗ trợ 297 triệu đồng cho 27 đơn vị xây dựng, đăng ký thương hiệu, thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm. Một số thương hiệu sau khi được đăng ký bảo hộ có xu hướng phát triển tốt như: Tương Khả Do của Hội phụ nữ xã Nam Viêm, thành phố Phúc Yên; Tôn Việt Pháp của Công ty TNHH MTV thương mại Nam Sơn Thịnh, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên; CulyWindow của Công ty TNHH Cử Lý, xã Bản Giản, huyện Lập Thạch. Ngoài ra, giai đoạn 2016-2020, chương trình đã triển khai 2 cuộc bình chọn cho 14 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và hỗ trợ 2 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phòng trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại đơn vị; tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực, thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói... cho 20 cơ sở với kinh phí hỗ trợ 600 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh 5 năm qua còn nhiều vướng mắc, khó khăn cần được khắc phục. Theo đó, nguồn kinh phí cấp hằng năm cho hoạt động khuyến công còn hạn chế, mức hỗ trợ thấp, nhất là với các dự án có mức đầu tư cao nên chưa tạo được động lực thu hút đối tượng thụ hưởng. Kinh phí khuyến công các năm 2016, 2017, 2018 chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế và dự toán đã được phê duyệt, chỉ đạt từ 45%-75% mỗi năm, do đó ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu của chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

Nhờ được hỗ trợ bảo hộ thương hiệu sản phẩm từ chương trình khuyến công,
hợp tác xã rau an toàn VISA sản xuất ổn định, sản phẩm được người dân tin dùng

Cùng với đó, một số tồn tại về quy định hồ sơ, thủ tục hỗ trợ của chương trình khuyến công còn phức tạp so với trình độ chung của nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn; quy mô của mỗi đề án/dự án khuyến công nhỏ, chưa có dự án thể hiện rõ nét tính liên kết vùng, khu vực hoặc chưa thể hiện được sự hỗ trợ, thúc đẩy cho một loại sản phẩm công nghiệp mũi nhọn; đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực khuyến công tại địa phương chưa thật sự mạnh và chuyên nghiệp, cũng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của chương trình khuyến công của tỉnh đến kết quả của hoạt động khuyến công.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động khuyến công trong thời gian tới, các đơn vị hoạt động dịch vụ khuyến công trên địa bàn cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông thôn, người lao động và đội ngũ cộng tác viên kiến thức về hoạt động khuyến công, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong hoạt động khuyến công; tập trung đào tạo nghề, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về thực hiện công tác khuyến công. Đẩy mạnh các dịch vụ tư vấn, đầu tư sản xuất, xây dựng thương hiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và cải tiến phương thức giao kế hoạch khuyến công, tạo thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký các đề án kế hoạch khuyến công quốc gia.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: