Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập

02/08/2016

Vừa qua, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ học phí cho giáo dục mầm non từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các mức thu học phí đối với từng cấp bậc học được quy định cụ thể như sau:

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

  Đơn vị tính: Nghìn đồng/học sinh/tháng

STT

Bậc học

Mức thu học phí năm học 2016 - 2017

 

Thành thị

Nông thôn

Miền núi

1

Mầm non:

 

 

 

Nhà trẻ bán trú

160

100

60

Nhà trẻ không bán trú

100

80

40

Mẫu giáo bán trú

140

80

50

Mẫu giáo không bán trú

100

60

30

2

Trung học cơ sở

80

60

30

3

Trung học phổ thông

120

90

60

Riêng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

180

 

 

Các cơ sở giáo dục thường xuyên được áp dụng mức thu học phí của các trường phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn.

Từ năm học 2017 - 2018 trở đi, học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định điều chỉnh mức thu học phí theo mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng tăng hàng năm.

Số tháng thu học phí: Thu theo số tháng thực học nhưng không quá 09 tháng/năm học.

Riêng trẻ em học mẫu giáo tại các trường mầm non ở nông thôn, miền núi; trẻ em học mẫu giáo là con nông dân ở các phường, thị trấn học tại các trường công lập thuộc tỉnh được hỗ trợ 100% học phí. 

Đối với giáo dục nghề nghiệp

Đơn vị tính: Nghìn đồng/sinh viên/tháng

 

 

Nhóm ngành

 

Năm học

2016-2017

 

 

Năm học

2017-2018

 

Năm học

2018-2019

 

Năm học

2019-2020

 

Năm học

2020-2021

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

TC

420

470

510

560

620

490

530

590

640

700

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

TC

500

550

600

670

740

570

630

690

770

850

3. Y dược

TC

610

680

750

820

900

700

770

850

940

1030

Số tháng thu học phí: Thu theo số tháng thực học nhưng không quá 10 tháng/năm học.

Mức thu học phí học lại: Thu như mức quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND; trường hợp sinh viên học lại từng môn, căn cứ thời lượng chương trình và mức thu quy định cho cả khóa học nhà trường tính toán mức thu cho từng môn học đảm bảo phù hợp, không vượt mức quy định.

Nghị quyết  có hiệu lực từ ngày 1/8/2016.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: