Quy định mới về mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

16/05/2019

Ngày 16/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1242/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Quyết định, đối tượng được hỗ trợ là chủ vật nuôi, gồm: Các hộ chăn nuôi, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác xã, hợp tác xã chăn nuôi lợn (trừ các hộ chăn nuôi lợn liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp và doanh nghiệp chăn nuôi trên địa bàn tỉnh) có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh động vật lây lan, kể cả khi xuất hiện dịch bệnh nhưng chưa được công bố theo quy định của pháp luật.

Mức hỗ trợ cụ thể: Đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ mức 80% giá thị trường tại thời điểm tiêu hủy và tại địa phương có dịch bệnh (mức giá thị trường thời điểm hiện tại là 28.000 đồng/kg thịt lợn hơi) là 22.400đ/kg thịt lợn hơi, do vậy mức hỗ trợ được tính tròn là 23.000đ/kg thịt lợn hơi. Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, hỗ trợ với mức bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm tiêu hủy và tại địa phương có dịch bệnh, mức hỗ trợ là 33.600 đồng/kg thịt lợn hơi, do vậy mức hỗ trợ lợn hơi được tính tròn là 34.000đ/kg thịt lợn hơi.

Mức hỗ trợ trên sẽ được điều chỉnh phù hợp khi giá thị trường có biến động tăng hoặc giảm từ 20% trở lên.

UBND tỉnh yêu cầu các chủ vật nuôi được hỗ trợ khi có lợn buộc phải tiêu hủy không nhất thiết phải đáp ứng điều kiện đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận khi bắt đầu nuôi lợn; trong quá trình triển khai phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng dưới sự giám sát của Mặt trận tổ quốc các cấp và người dân, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.

Quyết định này có hiệu lực kể từ 0 giờ 00 ngày 17/5/2019.

Minh Sao

Các tin đã đưa ngày: