Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác trên địa bàn tỉnh

20/08/2021

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, đối với huấn luyện viên, vận động viên thuộc đội tuyển cấp huyện có mặt thực tế trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu ở trong nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức chi được thực hiện trong thời gian tập huấn là 200.000 đồng/người/ngày; trong thời gian thi đấu là 240.000 đồng/người/ngày.

Đối với huấn luyện viên, vận động viên ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh tham gia Hội khỏe Phù đổng toàn quốc theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức chi được thực hiện trong thời gian tập trung tập huấn ở trong nước: 200.000 đồng/người/ngày; trong thời gian thi đấu là 240.000 đồng/người/ngày.

Đối với huấn luyện viên, vận động viên người khuyết tật tham gia các giải quốc gia được cấp có thẩm quyền triệu tập tập huấn và thi đấu, mức chi: 240.000 đồng/người/ngày.

Nghị quyết cũng nêu, kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên của cấp nào do ngân sách cấp đó chi trả.

Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2021; bãi bỏ các điểm c, d, đ khoản 1 Điều 1 và các khoản 1, 3 Điều 3 tại Nghị quyết 64/2012/NQ-HĐND; thay thế Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Vĩnh Phúc.

Bích Hằng

 

Các tin đã đưa ngày: