Chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch và hỗ trợ giá nước sạch cho vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

11/06/2021

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND và có hiệu lực từ ngày 21/6/2021 về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch và hỗ trợ giá nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ là các doanh nghiệp có dự án cung cấp nước sạch cho các xã, thị trấn thuộc khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi (theo quy định của Trung ương); các hộ dân nông thôn các xã, thị trấn sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh. Đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư nước sạch tại vùng nông thôn không phải vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Theo quyết định nêu trên, thì các doanh nghiệp có dự án cung cấp nước sạch cho các xã, thị trấn thuộc khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi được hỗ trợ 5,5 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất cho dự án xây mới hoặc 3,5 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất cho dự án nâng cấp cải tạo nhà máy sản xuất nước sạch. Hỗ trợ tối đa 70% chi phí đường ống chính dẫn đến các khu vực dân cư có từ 05 hộ trở lên. Các chính sách hỗ trợ khác được thực hiện theo quy định hiện hành.

Về hỗ trợ giá nước sạch cho hộ dân nông thôn các xã, thị trấn: Đối với các xã, thị trấn thuộc khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi (theo quy định của Trung ương) hỗ trợ 80% giá nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh hỗ trợ 40% giá nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc thực hiện hỗ trợ được thực hiện theo lượng nước sử dụng thực tế, nhưng không quá 10m3 đầu tiên/hộ/tháng. Trường hợp lượng nước thực tế sử dụng của người dân thấp hơn thì hỗ trợ theo lượng nước thực tế sử dụng.

Thời gian hỗ trợ được tính từ ngày 01/01/2021./.

Đặng Ngọc (t/h)

 

Các tin đã đưa ngày: