Quy định mức giá tạm thời dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh

16/05/2021

HĐNĐ tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND về quy định tạm thời mức giá đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2021. Cụ thể như sau:

Nga Hải

Các tin đã đưa ngày: