Vĩnh Phúc quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

16/05/2021

Ngày 16/5/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND Quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, ngân sách tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế bắt buộc tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung do cấp có thẩm quyền quyết định để  phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (không bao gồm người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo) là: 80.000 đồng/người/ngày.

Hỗ trợ 100% chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho các trường hợp theo tiêu chuẩn, tiêu chí của UBND tỉnh về tổ chức xét nghiệm cho các đối tượng mở rộng có nguy cơ lây nhiễm, tầm soát theo diện rộng trên địa bàn tỉnh (không bao gồm các đối tượng đã được quy định tại Nghị quyết số 16/NĐ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19).

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2021 và thay thế Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 12 tháng 2 năm 2020 quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế tại các cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung; người thường trú, tạm trú tại địa phương có dịch bị kiểm soát ra vào theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; hỗ trợ người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh./.

Đặng Ngọc (tổng hợp)

 

 

Các tin đã đưa ngày: