Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Phúc

23/04/2021

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND về quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng áp dụng là các đơn vị chủ trì thực hiện chương trình, các đơn vị tham gia thực hiện chương trình và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Nội dung chương trình và mức hỗ trợ đối với các chương trình xúc tiến thương mại được quy định như sau:

Chương trình xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương

Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm quốc tế ở nước ngoài: Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện các nội dung về tuyên truyền quảng bá, tổ chức và dàn dựng khu triển lãm của tỉnh, tổ chức dàn dựng gian hàng, lễ khai mạc, công tác phí cho người của đơn vị chủ trì tham gia tổ chức. Mức hỗ trợ tối đa là 200 triệu đồng/1 đơn vị tham gia.

Tổ chức hội chợ, triển lãm tại Vĩnh Phúc với sản phẩm xuất khẩu: Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện các nội dung về tuyên truyền quảng bá, tổ chức, dàn dựng gian hàng; hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện về mặt bằng tổ chức hội chợ, triển lãm; dịch vụ; lễ khai mạc và các sự kiện liên quan trong khuôn khổ hội chợ, triển lãm; các hoạt động tổ chức, quản lý hội chợ, triển lãm. Mức hỗ trợ tối đa nội dung này là 12 triệu đồng/1 đơn vị tham gia.

Tổ chức đoàn giao dịch thương mại ở nước ngoài: Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện về tuyên truyền, quảng bá và mời các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài giao thương; tổ chức hội thảo, giao thương; công tác phí cho người của đơn vị chủ trì tham gia tổ chức. Mức hỗ trợ tối đa là 40 triệu đồng/1 đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực châu Á; 60 triệu đồng/1 đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực châu Âu, châu Phi, châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á; 100 triệu đồng/1 đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực Trung Mỹ, Mỹ La Tinh.

Tổ chức hội nghị quốc tế tại Vĩnh Phúc về ngành hàng xuất khẩu: Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện về tuyên truyền quảng bá; hội trường, thiết bị, trang trí, phiên dịch, biên dịch, in ấn tài liệu, giải khát giữa giờ; tổ chức quản lý của đơn vị chủ trì.

Tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tại tỉnh Vĩnh Phúc: Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện về biên soạn nội dung đào tạo, tập huấn; biên dịch, phiên dịch; in ấn tài liệu, văn phòng phẩm; giảng viên, báo cáo viên; hội trường, thiết bị, trang trí, giải khát giữa giờ, tổ chức quản lý của đơn vị chủ trì.

Tổ chức tham gia khóa đào tạo trọn gói của các tổ chức đào tạo (trực tiếp và trực tuyến) tại tỉnh: Hỗ trợ 50% kinh phí học phí chọn gói của khóa học; tổ chức quản lý của đơn vị chủ trì.

Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước

Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước: Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện chi phí mua vật tư; chi phí điều tra, khảo sát và tổng hợp tư liệu; chi phí xuất bản và phát hành.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ Việt Nam đến người tiêu dùng trong nước: Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện nội dung sản phẩm truyền thông và phát hành. Mức hỗ trợ tối đa 95 triệu đồng/1 chuyên đề tuyên truyền.

Tổ chức đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ, phát triển thị trường trong nước: Hỗ trợ 100% chi phí cho giảng viên, thuê lớp học, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên hoặc chi phí trọn gói của khóa học.

Tổ chức các hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng tổng hợp hoặc vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam đến người tiêu dùng: Hỗ trợ 50% chi phí thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; dịch vụ phục vụ; chi phí quản lý của đơn vị tổ chức hội chợ triển lãm; trang trí chung của hội chợ triển lãm; tổ chức hội thảo; tuyên truyền quảng bá giới thiệu hội chợ triển lãm. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/1 đơn vị tham gia.

Tổ chức các chương trình đưa hàng Việt về miền núi, vùng nông thôn, các khu công nghiệp, khu đô thị: Hỗ trợ 100% chi phí vận chuyển; thuê mặt bằng, dàn dựng gian hàng, điện nước, an ninh, vệ sinh môi trường với các chương trình đưa hàng Việt về miền núi tại các huyện: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo. Mức hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng/1 phiên. Hỗ trợ 70% chi phí vận chuyển; thuê mặt bằng, dàn dựng gian hàng, điện nước, an ninh, vệ sinh môi trường với các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các khu công nghiệp, đô thị tại các huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, Tam Dương, thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên. Mức hỗ trợ tối đa 105 triệu đồng/1 phiên.

Tổ chức đoàn giao dịch thương mại ở các tỉnh, thành trong nước: Hỗ trợ 100% kinh phí tuyên truyền, quảng bá và mời các tổ chức, doanh nghiệp trong nước đến giao thương; tổ chức hội thảo, giao thương; chi phí đi lại của đoàn, công tác phí cho người của đơn vị chủ trì tham gia tổ chức. Mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/1 đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại các tỉnh thành trong nước.

Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại nhằm phát triển thị trường nội địa: Hỗ trợ 50% chi phí tuyên truyền, tổ chức và quản lý.

UBND tỉnh giao sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện chương trình, bảo đảm chương trình được thực hiện theo đúng yêu cầu, mục tiêu, nội dung, tiến độ và quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành ngày kể từ ngày 28/4/2021 và thay thế Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 09/11/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Nga Hải

Các tin đã đưa ngày: