Chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho nông dân trên địa bàn tỉnh

30/12/2020

HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Theo đó, đối tượng được hưởng hỗ trợ theo nghị quyết này là Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân, chủ trang trại; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan và trong quá trình thực hiện sẽ ưu tiên hỗ trợ các ngành hàng, sản phẩm chủ lực của tỉnh; khuyến khích các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Điều kiện hưởng hỗ trợ

Phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không vi phạm các quy định của pháp luật về sản xuất, chế biến sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, có đủ các điều kiện về số lượng, quy mô, diện tích theo quy định. Có dự án/phương án/báo cáo kinh tế kỹ thuật/kế hoạch đầu tư, hỗ trợ được cấp có thấm quyền phê duyệt. Người sản xuất đã được hỗ trợ từ chính sách khác của Nhà nước mà trùng với các nội dung của Nghị quyết trong cùng thời gian thực hiện thì không được hưởng chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết này.

Chính sách hỗ trợ

Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa và cây hàng năm thành vùng tập trung, quy mô lớn: Hỗ trợ 50% chi phí mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhưng không quá 10 triệu đồng/ha/năm/người sản xuất khi thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang cây hàng năm có quy mô tối thiểu 5 ha liền vùng tập trung. Hỗ trợ một lần 50% chi phí mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhưng không quá 20 triệu đồng/ha/người sản xuất khi thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa hoặc cây hàng năm sang trồng cây ăn quả có quy mô tối thiếu 5 ha liền vùng tập trung. Hỗ trợ một lần 50% chi phí để đào, đắp bờ bao nhưng không quá 50 triệu đồng/ha/người sản xuất khi thực hiện chuyển đồi trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản quy mô tối thiểu 10 ha liền vùng tập trung.

Hỗ trợ giống lúa chất lượng, giống thủy sản: Hỗ trợ 70% chi phí mua giống lúa chất lượng nhưng không quá 1,05 triệu đồng/ha/vụ/người sản xuất. Hỗ trợ 50% chi phí mua giống cho người sản xuất nuôi các đối tượng thủy sản chủ lực, đối tượng thủy sản có hiệu quả kinh tế có diện tích từ 0,3 ha trở lên, mức hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/ha; từ 400 m3 lồng, bể trở lên, mức hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/400 m3 lồng, bể; hỗ trợ không quá 5ha hoặc 1.000 m3 lồng, bể/người sản xuất/năm và không quá 3 lần/người sản xuất trong 5 năm.

Hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm: Hỗ trợ 100% kinh phí mua các loại vắc xin tiêm phòng lở mồm long móng; tụ huyết trùng, tai xanh, dịch tả lợn cho người sản xuất nuôi trâu, bò, lợn nái, lợn đực giống; vắc xin cúm gia cầm cho người sản xuất nuôi vịt, ngan; nuôi gà từ 3.000 con trở xuống; các loại thuốc khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi. Hỗ trợ 50% chi phí giống, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học hoặc thảo mộc để sản xuất rau quả hàng hóa an toàn theo VietGAP quy mô từ 2 ha trở lên, mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/ha/vụ, không quá 2 vụ/năm/người sản xuất.

Ngoài ra còn thực hiện hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức triền khai thực hiện chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân./.

 

Bích Hằng (tổng hợp)

 

Các tin đã đưa ngày: