Vĩnh Phúc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch và giá nước sạch cho vùng nông thôn

21/12/2020

HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ tr đầu tư dự án cung cấp nước sạch và hỗ trgiá nước sạch cho vùng nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Đối tượng hỗ trợ là các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đầu tư, quán lý khai thác, sản xuất kinh doanh, dịch vụ về nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh; hộ dân nông thôn các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết nêu rõ, đối với đầu tư xây dựng dự án nước sạch, doanh nghiệp có dự án cung cấp nước sạch cho các xã, thị trấn thuộc khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi (theo quy định của Trung ương) được hỗ trợ 5,5 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất cho dự án xây mới hoặc 3,5 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất cho dự án nâng cấp cải tạo nhà máy sản xuất nước sạch; hỗ trợ tối đa 70% chi phí đường ống chính dẫn đến các khu vực dân cư có từ 05 hộ trở lên. Doanh nghiệp có dự án cung cấp nước sạch cho các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Về hỗ trợ giá nước cho hộ dân nông thôn các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh khi sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung thực hiện hỗ trợ theo lượng nước sử dụng thực tế, nhưng không quá 10m3 đầu tiên/hộ/tháng. Mức hỗ trợ: Đối với các xã, thị trấn thuộc khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi (theo quy định của Trung ương) hỗ trợ 80% giá nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đối với các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh hỗ trợ 40% giá nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nghị quyết này có hiệu lực  từ ngày 01/01/2021./.

Bích Hằng

 

Các tin đã đưa ngày: