Vĩnh Phúc ban hành quy định về khung nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh

12/10/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND quy định nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, thông tin điện tử, truyền thanh - truyền hình trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, khung nhuận bút này áp dụng đối với tác phẩm đăng tải trên bản tin, trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện, cụ thể:

Khung nhuận bút đối với bản tin, gồm các thể loại: tin, trả lời bạn đọc, tranh, ảnh được quy định hệ số tối đa là 3; chính luận, phóng sự, ký (một kỳ), bài phỏng vấn, sáng tác văn học, nghiên cứu, hướng dẫn khoa học, giáo dục áp dụng hệ số tối đa là 10.

Khung nhuận bút đối với trang hoặc cổng thông tin điện tử, gồm các thể loại: tin, trả lời bạn đọc, tranh, ảnh hệ số tối đa là 5; các thể loại: chính luận, phóng sự, ký (một kỳ), bài phỏng vấn, sáng tác văn học, nghiên cứu, hướng dẫn khoa học, giáo dục được quy định hệ số tối đa là 15; thể loại trực tuyến, media được quy định hệ số tối đa là 25.

Khung nhuận bút đối với Đài truyền thanh – Truyền hình cấp huyện, gồm các thể loại: tin, trả lời bạn đọc hệ số tối đa là 5; chính luận, phóng sự, ký (một kỳ), bài phỏng vấn, sáng tác văn học, nghiên cứu, hướng dẫn khoa học, giáo dục được quy định hệ số tối đa là 15; thể loại tọa đàm, giao lưu hệ số tối đa là 25.

Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút được tính bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nhuận bút được tính như sau: Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.

Đối với những người thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm đăng tải trên bản tin, trang hoặc cổng thông tin điện tử; Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện thì được thủ trưởng cơ quan trả thù lao theo mức độ đóng góp. Mức thù lao chi trả thông qua hợp đồng thỏa thuận nhưng mức tối đa không quá 70% giá trị nhuận bút của tác phẩm cùng thể loại.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, biên chế được giao để phân bổ định mức khoán số lượng tin, bài cho từng đối tượng công chức, viên chức theo định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý. Định mức khoán cụ thể do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định theo thâm niên hay trình độ chuyên môn của từng người. Số lượng tin, bài vượt mức khoán theo quy định sẽ được hưởng 100% nhuận bút, thù lao. Riêng đối với các đối tượng không thuộc đối tượng khoán tin, bài hàng tháng thì được hưởng 100% mức nhuận bút, thù lao khi tin, bài cộng tác viên được duyệt.

Đối với những tác phẩm đã được công bố, phổ biến khi sử dụng lại được trả nhuận bút thấp hơn tác phẩm sử dụng lần đầu. Mức nhuận bút do thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng tác phẩm quyết định nhưng không dưới 50% nhuận bút của thể loại tương ứng mà cơ quan, đơn vị đang áp dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2020, thay thế Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quy định tạm thời chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối với cơ quan báo chí in, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: