Từ 01/01/2021, Vĩnh Phúc thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục thể thao ngoài trời

20/07/2020

Tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao của các xã, phường, thị trấn và khu thể thao các thôn, tổ dân phố và trên địa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. Cụ thể như sau:

Đối tượng áp dụng: Gồm Trung tâm Văn hóa - Thể thao của các xã, phường, thị trấn và khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố.

Điều kiện hỗ trợ

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các thôn, tổ dân phố có cam kết nhân dân có nhu cầu sử dụng thiết bị thể dục thể thao ngoài trời;

Trung tâm Văn hóa - Thể thao của các xã, phường, thị trấn và khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh có đủ diện tích đất phù hợp để lắp đặt thiết bị thể dục thể thao ngoài trời; vị trí địa điểm lắp đặt thiết bị thể dục thể thao bảo đảm thuận tiện cho nhân dân luyện tập, cảnh quan môi trường, vệ sinh và an toàn cho người dân tập luyện. Đối với những thôn, tổ dân phố không đủ diện tích đất để lắp đặt thiết bị thể dục thể thao ngoài trời, thì được lắp đặt tại các khu vui chơi, giải trí đông dân cư như: Vườn hoa, khu đât công cộng;

Đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ và đối ứng của từng cấp (cấp huyện, cấp xã và nguồn xã hội hóa) theo quy định tại khoản 4, Điều 1 của Nghị quyết này.

Có người quản lý, bảo quản, hướng dẫn sử dụng thiết bị thể dục thể thao ngoài trời.

Nguyên tắc hỗ trợ

Ngân sách tỉnh hỗ trợ những Trung tâm Văn hóa - Thể thao của các xã, phường, thị trấn và khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố chưa được đầu tư thiết bị thể dục thể thao ngoài trời và đáp ứng các điều kiện hỗ trợ như trên, đảm bảo việc hỗ trợ thiết thực, hiệu quả;

Đảm bảo thứ tự ưu tiên và lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện hỗ trợ. Ưu tiên các xã được chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiếu mẫu; các xã về đích nông thôn mới trước, các địa phương có phong trào thể dục - thể thao phát triển; vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung đông người; các đô thị mới được nâng cấp;

Thiết bị thể dục thể thao ngoài trời phải được cơ quan chuyên môn thẩm định đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và mức giá theo quy định.

Mức hỗ trợ và phương thức hỗ trợ

Đối với Trung tâm Văn hóa - Thể thao của các xã, phường, thị trấn:

Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ tối đa số tiền 180.000.0000đ (một trăm tám mươi triệu đồng)/Trung tâm Văn hóa - Thể thao của xã, phường, thị trấn (Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí về ủy ban nhân dân các huyện, thành phố);

Ngân sách cấp huyện hỗ trợ tối thiểu số tiền 36.000.000đ (ba mươi sáu triệu đồng)/Trung tâm Văn hóa - Thể thao của xã, phường, thị trấn;

Ngân sách cấp xã tối thiểu số tiền 24.000.000đ (hai mươi bốn triệu đồng)/Trung tâm Văn hóa - Thể thao của xã, phường, thị trấn;

Khuyến khích ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện mua sắm, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị thể dục thể thao ngoài trời.

Đối với khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố:

Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ tối đa số tiền 120.000.000đ (một trăm hai mươi triệu đồng)/khu thể thao ở thôn, tồ dân phố (Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí về ủy ban nhân dân các huyện, thành phố);

Ngân sách cấp huyện hỗ trợ tối thiểu số tiền 24.000.000đ (hai mươi bốn triệu đồng)/khu thể thao ở thôn, tổ dân phố;

Ngân sách cấp xã hỗ trợ tối thiểu số tiền 12.000.000đ (mười hai triệu đồng)/khu thể thao ở thôn, tổ dân phố;

Khuyến khích các thôn, tổ dân phố huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện mua sắm, duy tu, bảo dường, sửa chữa thiết bị thể dục thể thao ngoài trời.

Nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn tài trợ, nguồn xã hội hóa và nguồn lực huy động hợp pháp khác.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Khoá XVI, Kỳ họp thứ 17 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Đặng Ngọc

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: