Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê

04/06/2020

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

Theo đó, Quyết định này quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê cụ thể như sau:

Về giá trị tài sản: tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 05 tỷ đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc 01 loại tài sản.

Đối tượng áp dụng: áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp của Đảng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2020./.

Đức Hiếu

 

Các tin đã đưa ngày: