Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

06/01/2020

Kỳ họp thứ 14,  HĐND tỉnh khóa XVI vừa thông qua Nghị quyết số 92/2019/NQ-HĐND Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Theo đó, mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh được quy định cụ thể như sau:

Người trên 100 tuổi:        Mức 1.200.000 đồng tiền mặt/người.

Người thọ 100 tuổi:         Mức 1.000.000 đồng tiền mặt/người.

Người 95 tuổi:                 Mức 900.000 đồng tiền mặt/người.

Người thọ 90 tuổi :          Mức 800.000 đồng tiền mặt/người. 

Người 85 tuổi:                 Mức 700.000 đồng tiền mặt/người.

Người 80 tuổi:                 Mức 600.000 đồng tiền mặt/người.

Người 75 tuổi:                 Mức 500.000 đồng tiền mặt/người.

Người 70 tuổi:                 Mức 400.000 đồng tiền mặt/người.

Các nội dung khác được quy định theo Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

Nghị quyết số 92/2019/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: