Chính sách đặc thù đối với Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và chế độ đối với chuyên gia, giáo viên, học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh

11/08/2020

Tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 70/2019/NQ-HĐND Quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế.

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết này là các cán bộ quản lý, giáo viên dạy môn chuyên, học sinh các lớp chuyên tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; Giáo viên được tuyển dụng về giảng dạy môn chuyên tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; Chuyên gia, giáo viên được mời giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế; Học sinh các trường trên địa bàn tỉnh tham gia đội tuyển của tỉnh tham dự các kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế.

Theo đó, các chế độ, chính sách đặc thù đối với Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế được quy định cụ thể như sau:

Chính sách đối với học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Hỗ trợ một lần cho học sinh được tuyển vào các lớp chuyên của Trường với mức 2,2 triệu đồng/học sinh để mua học phẩm và trang thiết bị sinh hoạt cá nhân; đồng thời miễn phí toàn bộ tiền phòng ở ký túc xá và hỗ trợ tiền điện, tiền nước cho học sinh các lớp chuyên ở nội trú, bán trú trong thời gian học tập tại trường; hỗ trợ một lần với mức 100% lệ phí thi đối với học sinh thi đạt một trong các chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC, TOEFL, IELTS trình độ tương đương bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ cho Trường THPT Chuyên để chi trả trực tiếp chi phí điện, nước cho học sinh các lớp chuyên ở nội trú, bán trú trên cơ sở dự toán kinh phí chi về điện, nước do Nhà trường lập theo mức: điện thắp sáng bình quân 25Kw.h/tháng/học sinh theo giá điện quy định, nước sinh hoạt bình quân 4m3 nước/tháng/học sinh theo giá quy định.

Chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy môn chuyên

Hỗ trợ bằng tiền đối với Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng trực tiếp dạy lớp chuyên, giáo viên dạy môn chuyên lớp chuyên tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc theo số tiết thực dạy với mức 2,2 triệu đồng chia bình quân quy ra số tiền một tiết dạy của giáo viên/tháng. Thời gian hỗ trợ 9 tháng/năm học.

Chính sách thu hút đối với giáo viên về giảng dạy môn chuyên tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Đối với giáo viên là viên chức dạy môn chuyên tại các trường THPT Chuyên trên cả nước (không quá 45 tuổi) được tuyển dụng về Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc có cam kết công tác từ 10 năm trở lên: có học sinh đoạt giải khu vực, giải quốc tế thì được hỗ trợ 1 lần với mức 500 triệu đồng, có học sinh đạt giải Nhất quốc gia thì được hỗ trợ một lần với mức 350 triệu đồng.

Đối với giáo viên (không quá 40 tuổi) có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ  TOEIC, TOEFL, IELTS đạt trình độ tương đương bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam thuộc đối tượng: Tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại Xuất sắc, loại Giỏi đã đạt từ giải Ba cấp quốc gia trở lên các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật, được tuyển dụng vào dạy tại THPT Chuyên Vĩnh Phúc có cam kết công tác từ 10 năm trở lên, được cấp một lần với mức 250 triệu đồng.

Chính sách đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi

Chuyên gia bồi dưỡng học sinh thi chọn đội tuyển thi học sinh giỏi cấp khu vực, quốc tế, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc tế được hưởng mức 5 triệu đồng/buổi (4 tiết/buổi) và chi phí ăn, ở, đi lại theo qui định hiện hành. Thời gian bồi dưỡng tối đa 20 buổi/môn/năm học.

Đối với chuyên gia bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khoa học kỹ thuật quốc gia được hưởng mức 4 triệu/buổi (4 tiết/buổi) và chi phí ăn, ở, đi lại theo qui định hiện hành. Thời gian bồi dưỡng tối đa 30 buổi/môn/năm học.

Giáo viên trong tỉnh trực tiếp tập huấn, bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, khu vực, quốc tế được hưởng mức 2 triệu đồng/buổi (4 tiết/buổi). Thời gian bồi dưỡng đội tuyển cấp quốc gia tối đa 80 buổi/môn/năm học; thời gian bồi dưỡng đội tuyển dự thi cấp khu vực, quốc tế tối đa 20 buổi/môn/năm học.

Chính sách đối với học sinh tham gia đội tuyển

Học sinh tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian ôn thi tập trung theo mức 250.000 đồng/học sinh/ngày, thời gian hỗ trợ tối đa 60 ngày.

Học sinh tham gia bồi dưỡng chọn đội tuyển dự thi quốc tế, khu vực quốc tế, khoa học kỹ thuật quốc tế được hỗ trợ hỗ trợ tiền ăn trong thời gian ôn thi tập trung theo mức 350.000 đồng/học sinh/ngày, thời gian hỗ trợ tối đa 40 ngày.

Học sinh tham dự thi quốc tế, khu vực quốc tế, khoa học kỹ thuật quốc tế được hỗ trợ tiền tài liệu, bồi dưỡng tiếng Anh, sinh hoạt phí trong những ngày tham gia tập huấn là 500.000 đồng/học sinh/ngày, thời gian hỗ trợ tối đa là 60 ngày.

Nghị quyết được thực hiện kể từ ngày 05/11/2019 đến hết ngày 31/12/2021.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

Minh Hiển

Các tin đã đưa ngày: