Quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh

05/09/2019

Thời gian qua, hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh có chiều hướng phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ như: phát tán vi rút máy tính, sử dụng phần mềm độc hại tấn công cơ sở dữ liệu, phát hành các trò chơi kích động bạo lực, văn hóa độc hại gây tác động tiêu cực tới đời sống tình thần của trẻ em và thanh thiếu niên làm gia tăng tình trạng bạo lực học đường, ảnh hưởng tới an ninh trật tự an toàn xã hội...gây bức xúc xã hội.

Nhằm hạn chế, khắc phục tình trạng này, ngày 29/8/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND quy định thời gian hoạt động của đại lý, điểm truy nhập Internet công cộng và giao thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Theo đó, thời gian hoạt động của đại lý Internet công cộng và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là từ 07h00 đến 22h00; Thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tuân theo giờ mở, đóng cửa của địa điểm kinh doanh.

Cũng tại Quyết định này, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn do địa phương quản lý.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019./.

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng thì: "Điểm truy nhập Internet công cộng bao gồm: a) Địa điểm mà đại lý Internet được quyền sử dụng hợp pháp để cung cấp dịch vụ; b) Điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp là địa điểm mà đơn vị thành viên hoặc cá nhân đại diện cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet trực tiếp quản lý để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng Internet; c) Điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác là địa điểm mà tổ chức, cá nhân được quyền sử dụng hợp pháp để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng Internet".

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ thì: "Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là địa điểm mà tổ chức, cá nhân được toàn quyền sử dụng hp pháp để cung cấp cho người chơi khả năng truy nhập vào mạng và chơi trò chơi điện tử thông qua việc thiết lập hệ thống thiết bị tại địa điểm đó, bao gồm: a) Điểm truy nhập Internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử: Đại lý Internet; điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác có hợp đồng đại lý Internet ký với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; b) Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thông qua mạng máy tính (LAN, WAN) mà không kết nối với Internet”.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: