256 người có công với cách mạng được miễn giảm tiền sử dụng đất

26/08/2019

Những năm qua, thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng theo quy định Quyết định 118, Quyết định 117 và Quyết định 20 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1555, ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho từng đối tượng người có công với cách mạng. Tuy nhiên, đến nay, Quyết định này không còn phù hợp. Để giảm bớt các thủ tục hành chính và sớm thực hiện chế độ miễn, giảm cho từng đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, mới đây, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định 22 về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất cho từng đối tượng người có công với cách mạng.

Theo đó, Quyết định 22 có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2019 đến 31/12/2025. Việc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho từng đối tượng người có công với cách mạng tiếp tục được phân cấp cho UBND 9 huyện, thành phố. Trong đó, người hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 đang ở căn hộ khép kín thuộc nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở thì ngoài việc được miễn toàn bộ tiền nhà và tiền sử dụng đất còn được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên, thân nhân của liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hằng tháng được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất. Đối tượng là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80% được hỗ trợ 90% tiền sử dụng đất....Việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ xét một lần cho một hộ gia đình.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện ban hành quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện các nội dung được phân cấp.

Được biết, từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh có 256 đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng đất với tổng số tiền gần 48 tỷ đồng. Theo báo cáo của UBND các huyện, thành phố, trong quá trình thực hiện miễn, giảm, nhiều đối tượng người có công với cách mạng bị thất lạc hồ sơ hoặc thay đổi nơi ở từ địa phương khác đến nên phải liên hệ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đề xuất xác nhận dẫn đến việc xác nhận không đảm bảo thời gian theo quy định.

Gia Hân

Các tin đã đưa ngày: