Vĩnh Phúc hỗ trợ 70% chi phí mua giống lúa chất lượng cao trong 2 năm 2019 -2020

15/05/2019

Ngày 3/5/2019 HĐND tỉnh khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND về việc hỗ trợ giống lúa chất lượng cao cho người trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng là người sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, với mức hỗ trợ bằng 70% chi phí mua giống lúa chất lượng. Mức hỗ trợ tối đa không quá 1,05 triệu đồng/ha.

Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng giống lúa chất lượng cao, phù hợp với thổ nhưỡng, nhu cầu thị trường trên địa bàn tỉnh.

Thời gian hỗ trợ từ năm 2019 đến hết năm 2020.

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách cấp tỉnh (nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách hằng năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020).

Minh Sao

 

Các tin đã đưa ngày: