Hiến đất xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Phúc: Thành công của sự đồng thuận

23/05/2017

Từ khi triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông, làm nhà văn hóa cộng đồng… Phong trào ấy đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên sức bật mới trong xây dựng NTM ở địa phương.

Có thể nói, thông qua việc tuyên truyền, vận động, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là một số quần chúng, đảng viên đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu, tình nguyện hiến đất để xây dựng trường học, trạm xá, làm đường, công trình nước sạch…

Điều đáng nói là trong những năm qua, thực hiện Chương trình xây dựng NTM, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, nhiều xã ở Vĩnh Phúc đã thu hút được nhiều nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là huy động được công sức đóng góp, hiến tặng đất để làm đường và xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ sinh hoạt, đời sống.

Nhân dân thôn Quẵng, xã Tiên Lữ (Lập Thạch, Vĩnh Phúc)
 tự nguyện hiến đất và ngày công làm đường giao thông nông thôn

Kết quả sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên đại bàn Vĩnh Phúc, nhân dân đã tự nguyện hiến gần 820 nghìn m2 đất, góp hơn 250 nghìn ngày công lao động và hơn 422 tỷ đồng cho xây dựng NTM. Đến tháng 5/2017, toàn tỉnh có 2 huyện: Yên Lạc, Bình Xuyên và 74/112 xã đạt chuẩn NTM. Qua phong trào hiến đất đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, đoàn kết của người dân với chính quyền địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Sự vào cuộc của Cấp ủy, chính quyền các địa phương, các đoàn thể trong quá trình tuyên truyền, vận động là yếu tố quan trọng để làm thay đổi nhận thức của bà con. Vì thế, nhiều hộ gia đình sinh sống gần nơi có công trình dân sinh đều tự nguyện góp công sức, hiến một phần đất mà không hề toan tính thiệt hơn. Từ sự đồng thuận, chung sức của người dân, mạng lưới hạ tầng giao thông và các thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh từng bước được hoàn thiện. Diện mạo NTM trên địa bàn Vĩnh Phúc hôm nay đang dần đổi thay theo đúng chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. Đó là kết quả “Ý Đảng, lòng dân”, của những người dân đang tích cực chung tay thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng NTM.

Nguồn:baoxaydung.com.vn

Các tin đã đưa ngày: