Khởi sắc thu hút đầu tư FDI vào Vĩnh Phúc

11/05/2017

Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Phúc đã thu hút thêm được hơn 100 triệu USD vốn đầu tư từ các doanh nghiệp FDI, trong đó quyết định chủ trương đầu tư, cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án, với tổng số vốn hơn 40 triệu USD. Hiệu quả từ thu hút FDI tiếp tục khẳng định sự thành công của tỉnh về định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo hướng CNH – HĐH.

Với quan điểm "thành công của doanh nghiệp và các nhà đầu tư là thành công của tỉnh", Vĩnh Phúc luôn nỗ lực để nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư nói chung, xúc tiến thu hút FDI nói riêng. Chỉ tính riêng trong tháng 4/2017, tỉnh cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án như: Sản xuất giày SY vina; nhà máy TK Tech Việt Nam tại Vĩnh Phúc và nhà máy Optrontec vina. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn thêm 7 triệu USD của dự án nhà máy Diostech, Hàn Quốc.


Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Phúc đã thu hút thêm được hơn 100 triệu USD vốn đầu tư từ các doanh nghiệp FDI

Để đạt được mục tiêu có thêm 25 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư cấp mới 250 triệu USD trong năm 2017. Vĩnh Phúc cần nâng cao hiệu quả công tác tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài về thủ tục đầu tư, chính sách pháp luật, các chính sách ưu đãi, các quy định của tỉnh… Các ngành chức năng cung cấp các gói thông tin cần thiết cho nhà đầu tư nước ngoài về các lĩnh vực: Thực trạng nguồn nhân lực, phương thức đào tạo và tuyển dụng nhân lực, thực trạng về cơ sở hạ tầng hệ thống đường giao thông, quy hoạch các khu công nghiệp, điện, cấp thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông, quyền sở hữu trí tuệ…Tăng cường hiệu lực và hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành với UBND các cấp trong công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra các dự án FDI.

Nguồn: baoxaydung.com.vn

Các tin đã đưa ngày: