UBND huyện Tam Đảo: Phê duyệt, chỉ định đơn vị tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản đối với 32 ô đất tại khu Núc Hạ xã Hồ Sơn

14/01/2022

Các tin đã đưa ngày: