Danh sách công chức, viên chức không đủ điều kiện thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh năm 2021

13/01/2022

Ngày 13/01/2022, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, viên chức năm 2021 đã ban hành Thông báo số 01/TB-HĐ về việc bổ sung danh sách 14 trường hợp không đủ điều kiện dự thi  nâng ngạch từ ngạch kế toán viên trung cấp lên ngạch kế toán viên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường.

Danh sách chi tiết xem tại đây.

Các tin đã đưa ngày: