Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh

25/12/2021STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

email

Cơ quan

Di động

1

Lê Văn Kiên

Phó Trưởng Ban Thường trực, Giám đốc Sở GTVT 

       02113.862.544
 

 0912.548.025

 

2

Phùng Ngọc Tuân

Ủy viên, PGĐ Sở Giao thông vận tải 

0211.3.862.544

0989.139.479

 

3

Phạm Tuấn Giang

Chánh Thanh tra, Sở Giao thông vận tải 

0211.3.846.300

0974.136.188

 

4

Trương Hàng Hải

Phó Chánh Thanh tra, Sở Giao thông vận tải 

0211.3846.300

0988.734.300

 

5

Trần Minh Dũng

Phó Trưởng Ban, PGĐ Công an tỉnh 

0692.622.668

0913.090.828

 

6

Nguyễn Mạnh Lợi

Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh 

0692.621.367

0916.381.938

 

7

Đoàn Huy Tùng

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh 

02113.885.858

0912.054.181

tungdh@vinhphuc.gov.vn

8

Đinh Quang Hòa

Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT 

   02113.885.858  

0966.485.858

hoadq@vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: