Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Tự, huyện Yên Lạc

01/12/2021

Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh Vĩnh Phúc thông báo triển khai đấu giá quyền sử dụng 74 ô đất ở tại khu tái định cư, đấu giá QSD đất  phục vụ GPMB đê tả sông Hồng kết hợp giao thông tại thôn Trung Cẩm, xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan có tài sản: UBND huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan tổ chức thực hiện đấu giá: Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Yên Lạc

Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Minh Vĩnh Phúc.

Địa chỉ : số 22 Nguyễn Khang, TDP Đông Hợp, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên

Chi tiết tài sản, giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước:

Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng quy định của luật Đất đai, có khả năng về tài chính thực hiện xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã dược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ tham dự đấu giá:

Tại trụ sở Công ty Đấu giá hơp danh Bình Minh - Vĩnh Phúc, trong giờ hành chính từ ngày 01/12/2021 đến 16h30 ngày17/12/2021 trong giờ hành chính trừ thứ 7 Chủ nhật và ngày lễ

Tại trụ sở UBND xã Đại Tự  trong giờ hành chính từ ngày 07/12/2021 đến 16h30 ngày 17/12/2021. Thời gian bán hồ sơ được thực hiện trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và Chủ nhật.

Xem chi tiết nội dung thông báo đấu giá tại đây

 

Các tin đã đưa ngày: