Sở Giáo dục và Đào tạo: Thông báo việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021

30/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 202, cụ thể như sau:

Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng là 02 chỉ tiêu, bao gồm: 01 chỉ tiêu vị trí việc làm quản lý nhân sự đội ngũ; 01 chỉ tiêu vị trí việc làm quản lý tài chính kế toán.

Thời gian thu nhận hồ sơ: Trước 16 giờ 30 phút ngày 20/12/2021, vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (đối với tất cả các trường hợp nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Số 539, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; điện thoại: 0211.3862.573).

Nguồn: Thông báo số 84/TB-SGDĐT, ngày 26/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các tin đã đưa ngày: