Sở Nội vụ: Thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021

26/11/2021

Thực hiện Thông báo số 288/TB-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về đính chính và điều chỉnh cơ cấu thi tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện năm 20201.

Sở Nội vụ thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 đối với các vị trí tuyển dụng thuộc Sở Nội vụ:

Thời gian tiếp nhận: từ ngày 15/11/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/12/2021 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (đối với tất cả các trường hợp nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện).

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Thông báo số 48/TB-SNV ngày 15/11/2021 của Sở Nội vụ.

Nguồn: Thông báo số 49/TB-SNV ngày 19/11/2021 của Sở Nôi vụ

Các tin đã đưa ngày: