Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên: Thông báo nhắn tin tìm ông Nguyễn Văn Tuynh

30/11/2021

Toà án nhân dân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo cho: Ông Nguyễn Văn Tuynh, sinh năm 1975.

Địa chỉ: Tổ dân phố My Kỳ, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện đang ở đâu về Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc hồi 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2021 để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Hồng khởi kiện yêu cầu công nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 24 tháng 5 năm 2013 giữa bà Nguyễn Thị Hồng với ông Nguyễn Văn Tuynh và bà Nguyễn Thị Thu là hợp pháp.

Nếu ông Tuynh không có mặt tại Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc theo như thông báo thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Công văn số 88/2021/CV-TA ngày 25/11/2021
của Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên

Các tin đã đưa ngày: