Xếp hạng ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

25/11/2021

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 công bố xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.

Xếp hạng ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước được chia làm 2 khối: khối các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh gồm 20 cơ quan và khối UBND 9 huyện, thành phố.

Theo kết quả xếp hạng năm 2020, điểm trung bình đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) các sở, ban, ngành là 49,8631 điểm (đạt 79% điểm tối đa), tăng 4,650 điểm so với điểm trung bình năm 2019. Cơ quan thuộc khối này có tổng điểm cao nhất là Sở Thông tin và Truyền thông (với 59,984 điểm, đạt 95% điểm tối đa); cơ quan có tổng điểm thấp nhất là Ban Quản lý các Khu công nghiệp (với 33,407 điểm, đạt 53% điểm tối đa). Chênh lệch giữa cơ quan có điểm số cao nhất và thấp nhất là 26,577 điểm.

Trong khi đó, điểm trung bình ở khối UBND các huyện, thành phố là 90,479 điểm (đạt 65,5% điểm tối đa), tăng 18,995 điểm so với năm 2019. Địa phương có tổng điểm cao nhất là UBND huyện Lập Thạch (với 106,331 điểm, đạt 77% điểm tối đa), địa phương có tổng điểm thấp nhất là UBND huyện Tam Dương (74,337 điểm, đạt 53,8% điểm tối đa). Chênh lệch giữa địa phương có điểm số cao nhất và thấp nhất là 31,994 điểm.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử năm 2020, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để cải thiện điểm số ở những nhóm tiêu chí có điểm số thấp nhằm nâng cao hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử tại cơ quan, địa phương mình những năm tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn./.

Nga Hải

Các tin đã đưa ngày: