Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 01/12-13/12/2021

25/11/2021

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

Cắt điện DCL F472-7E25.3/1 dự kiến mất điện từ 06:00÷08:00 ngày 06/12/2021 gồm các TBA: Hải Đường Đỏ,  Đồng Đặt, Bạch Lưu 3, 2, 1, 5, 4.

Tách lèo nhánh rẽ Trũng Hóp dự kiến mất điện từ 06:00÷17:50 ngày 06/12/2021 gồm các TBA: Dừa Lẽ, Trũng Hóp.

Cắt điện DCL F472-7E25.3/1 dự kiến mất điện từ 15:00÷17:50 ngày 06/12/2021 gồm các TBA: Hải Đường Đỏ,  Đồng Đặt, Bạch Lưu 3, 2, 1, 5, 4.

Cắt điện DCL F472-7E25.3/1 dự kiến mất điện từ 06:00÷07:50 ngày 07/12/2021 gồm các TBA: Hải Đường Đỏ,  Đồng Đặt, Bạch Lưu 3, 2, 1, 5, 4.

Tách lèo nhánh rẽ Bạch Lưu 2 dự kiến mất điện từ 06:00÷17:50 ngày 07/12/2021 gồm các TBA: Bạch Lưu 2, 5, 4.

Cắt điện DCL F472-7E25.3/1 dự kiến mất điện từ 15:00÷17:50 ngày 07/12/2021 gồm các TBA: Hải Đường Đỏ,  Đồng Đặt, Bạch Lưu 3, 2, 1, 5, 4.

Cắt điện đ/d 472E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷07:50 ngày 08/12/2021 gồm các TBA: Bơm Đồng Dầu, Tân Lập (ĐN) - Xã Bạch Lưu, Hải Lựu.

Tách lèo nhánh rẽ Gò Dài dự kiến mất điện từ 06:00÷17:50 ngày 08/12/2021 gồm các TBA: Gò Dài,  Khu Len, Khu Len 2, Lòng Thuyền.

Cắt điện đ/d 472E25.3 dự kiến mất điện từ 15:00÷17:50 ngày 08/12/2021 gồm các TBA: Bơm Đồng Dầu, Tân Lập (ĐN) - Xã Bạch Lưu, Hải Lựu.

Cắt điện đ/d 472E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷07:40 ngày 12/12/2021 gồm các TBA: Bình Sơn Thượng, Phương khoan 3, Chiến Thắng (PK), Phương Khoan 2, Phương Khoan 4,  Phương Khoan 1, Phương Khoan 6.

Cắt điện đ/d 475E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷07:40 ngày 12/12/2021 gồm các TBA: Nguyễn Thị Hồng, Gốm Yên Thạch, Thống Nhất - Xã Yên Thạch.

Tách lèo nhánh rẽ Tam Sơn 2 dự kiến mất điện từ 06:00÷12:50 ngày 12/12/2021 gồm các TBA: Tam Sơn 2.

Tách lèo nhánh rẽ An Khang dự kiến mất điện từ 06:00÷12:50 ngày 12/12/2021 gồm các TBA: An Khang.

Cắt điện đ/d 472E25.3 dự kiến mất điện từ 10:00÷12:50 ngày 12/12/2021 gồm các TBA: Bình Sơn Thượng, Phương khoan 3, Chiến Thắng (PK), Phương Khoan 2, Phương Khoan 4,  Phương Khoan 1, Phương Khoan 6.

Cắt điện DCL F475-7E25.3/21 dự kiến mất điện từ 10:00÷12:50 ngày 12/12/2021 gồm các TBA: Hoa Mỹ Yên Thạch, Yên Mỹ,  Yên Thạch 2.

Cắt điện đ/d 475E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷07:50 ngày 13/12/2021 gồm các TBA: Bơm Cao Phong 1, 3, 7, Bơm Cầu Ma, Gia Khánh - Xã Đức Bác, Tứ Yên.

Tách lèo nhánh rẽ Đồng Vạy dự kiến mất điện từ 06:00÷16:50 ngày 13/12/2021 gồm các TBA: Đồng Vạy, Đồng Vạy 2.

Cắt điện đ/d 475E25.3 dự kiến mất điện từ 14:00÷16:50 ngày 13/12/2021 gồm các TBA: Bơm Cao Phong 1, 3, 7, Bơm Cầu Ma, Gia Khánh - Xã Đức Bác, Tứ Yên.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

Cắt điện ĐZ 471 E25.10 dự kiến mất điện từ 06:00÷16:30 ngày 01/12/2021 gồm các TBA: Tứ Kỳ 1,2, Vũ Di 4.

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Cam Giá 3

7:00

16:30

05/12

Kéo, căng dây dẫn CVX mới, chuyển phụ tải từ đường dây cũ sang đường dây mới và thu hồi thiết bị  đường dây cũ sau TBA

2

TBA Cam Giá 1

7:00

16:30

06/12

Kéo, căng dây dẫn CVX mới, chuyển phụ tải từ đường dây cũ sang đường dây mới và thu hồi thiết bị  đường dây cũ sau TBA

3

TBA CQT Kim Đê

7:00

16:30

07/12

Kéo, căng dây dẫn CVX mới, chuyển phụ tải từ đường dây cũ sang đường dây mới và thu hồi thiết bị  đường dây cũ sau TBA

4

TBA Kim Đê

7:00

16:30

08/12

Kéo, căng dây dẫn CVX mới, chuyển phụ tải từ đường dây cũ sang đường dây mới và thu hồi thiết bị  đường dây cũ sau TBA

5

TBA Bích Chu 1

7:00

16:30

09/12

Kéo, căng dây dẫn CVX mới, chuyển phụ tải từ đường dây cũ sang đường dây mới và thu hồi thiết bị  đường dây cũ sau TBA

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

Cắt điện đ/d 486E4.3 dự kiến mất điện từ 07:30÷13:00 ngày 05/12/2021 gồm các TBA: Khu nhà HH VPIT PLAZA - T1; TBA Địa Chất; TBA Định Trung 12; TBA KĐT VCI; TBA CQT 204; Lữ đoàn 204; Đoàn Trinh Sát MB T1; TBA BV Tâm thần; TBA Xóm Tấm 2; Đoàn Trinh Sát MB T2; TBA Công ty CP ĐTXD Thành Công VP (TBA Park Hill - T2; TBA Xóm Tấm.

Cắt điện Đ/d 474E25.9 và Đ/d 471E25.9 dự kiến mất điện từ 07:30÷13:00 ngày 05/12/2021 gồm các TBA: Chiếu sáng Vành đai 2; Trường Xuân; TBA Hoàn Mỹ 1,2 (4*1000kVA); Đức Minh T1; TBA  Đức Minh T2; CP Phụ gia Nhựa.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng